Fi

Translating to: fi

Translation not started

Translation in progress

Currently editing

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z

Edit translation

(all pages) (kaikki sivut)
+ Add another entry + Lisää toinen kirjaus
+ add a new entry + lisää uusi kirjaus
+ add a new list + lisää uusi lista
… and %1 more new notifications …ja %1 uutta ilmoitusta
<a href="https://www.wikidot.com/panel:adsense">AdSense configuration panel</a> | <a href="http://www.wikidot.com/faq:adsense">AdSense FAQ</a> <a href="https://www.wikidot.com/panel:adsense">AdSense asetuspaneeli</a> | <a href="http://www.wikidot.com/faq:adsense">AdSense UKK</a>
<li>all pages and their content</li> <li>page tags</li> <li>category settings</li> <li>permission settings</li> <li>themes (including custom themes)</li> <li>forum structure (groups and categories)</li> <li>kaikki sivut ja niiden sisältö</li> <li>sivutagit</li> <li>kategoria-asetukset</li> <li>oikeusasetukset</li> <li>teemat (myös omat teemat)</li> <li>foorumin asiat (ryhmät ja kategoriat)</li>
A campaign with this identifier already exists Kampanja tällä tunnisteella on jo olemassa
A campaign with this name already exists Tämän niminen kampanja on jo olemassa
A category group is a collection of forum categories and the largest unit in the forum. Luokkaryhmä on foorumiryhmien kokoelma sekä foorumin suurin yksikkö.
A few HTML tags are allowed: Seuraavat HTML-tägit ovat sallittuja:
A few notes Huomautuksia
A few tips for your Site Vinkkejä sivustollesi
A few tips just for you: Muutamia vinkkejä sinulle:
A few useful tools to manage this Site. Työkaluja sivuston hallintaan.
A file named %1 already exists as an attachment to page %2. You don't have permission to overwrite or delete files on this page, so please choose other name for the file and try again. Tiedosto nimeltä %1 on jo liitettynä sivuun %2. Sinulla ei ole valtuuksia ylikirjoittaa tai poistaa tiedostoja tällä sivulla, joten valitse tiedostolle toinen nimi ja yritä uudelleen.
A file named %1 already exists as an attachment to page %2. Do you want to overwrite it? Tiedosto nimeltä %1 on jo liitettynä sivuun %2. Haluatko korvata sen?
A moderator resigned from your site Moderaattori erosi sivustoltasi
A new member joined your site Uusi jäsen liittyi sivustosi jäseneksi
A small error processing your order has occurred. If the problem persists please contact sales@wikidot.com. Tilauksesi käsittelyssä tapahtui pieni virhe. Jos ongelma jatkuu, ota yhteyttä osoitteeseen sales@wikidot.com.
ALL KAIKKI
API Access API Pääsy
API Settings API asetukset
API access API pääsy
About Tietoja
About Wikidot.com Tietoa Wikidot.com:ista
About me Tietoja minusta
Above page content Sivun sisällön yläpuolella
Above sidebar Sivupalkin yläpuolella
Abuse Väärinkäyttö
Accept Hyväksy
Accept invitation Hyväksy kutsu
Access Policy Pääsykäytäntö
Access policy Pääsykäytäntö
Access to this profile is restricted. Pääsy tähän profiiliin on rajoitettu.
According to <a href="http://openid.net">OpenID.net</a>: <a href="http://openid.net">OpenID.netin</a> mukaan:
According to the data above, you are a subject to VAT tax. <strong>%1% VAT will be included</strong> in all your purchases at Wikidot.com.
According to the data above, you are subject to VAT "reverse charge". <strong>VAT will not be added</strong> to your purchases.
According to the data above, you are subject to VAT exemption. <strong>VAT will not be added</strong> to your purchases.
Account Tili
Account notifications Tiedoksiannot tiliä koskien
Account type Tilin tyyppi
Account type: Tilin tyyppi:
Account upgrade confirmation Tilin päivityksen varmistus
Action Toiminto
Action: Toiminto:
Actions Toiminnot
Activate forum now Aktivoi foorumi nyt
Activate my account now Aktivoi tilini nyt
Active features Aktiiviset toiminnot
Activities settings Aktiviteettiasetukset
Activity Toiminta
Ad position Mainoksen suunta
Ad unit is being displayed in your side bar, just above its content. Mainosyksikkö näytetään sivupalkissasi, sisällön yläpuolella.
Ad unit is being displayed in your side bar, just below its content. Mainosyksikkö näytetään sivupalkissasi, sisällön alapuolella.
AdSense for your website AdSense sivustollesi
AdSense is an on-line advertising program that helps you earn money with your Wikidot site. The AdSense configuration panel is detached from the Site Manager and located at our main website. AdSense on mainostustyökalu, joka auttaa sinua tienaamaan rahaa Wikidot -sivustollasi. AdSensen hallintapaneeli on erillään sivustonhallinnasta ja sijaitsee pääsivustollamme.
AdSense limits you to one ad unit at a given predefined location AdSense rajoittaa yhden mainosyksikön annettuun esiasetettuun sijaintiin.
Add Lisää
Add a New Comment Lisää uusi kommentti
Add a contact Lisää yhteystieto
Add a custom location Lisää oma sijainti
Add a new meta tag Lisää uusi metatagi
Add autonumbering Lisää autonumerointi
Add autonumbering to a category Lisää autonumerointi kategoriaan
Add contact Lisää yhteystieto
Add custom label Lisää oma nimike
Add more Lisää…
Add more recipients Lisää vastaanottajia
Add new IP block Lisää uusi IP-esto
Add new posts Lisää uusia keskusteluviestejä
Add pingbacks
Add pingbacks to a category Lisää pingbackit kategoriaan
Add to All Pages Lisää kaikille sivuille
Add to This Page Lisää tälle sivulle
Add to cart Lisää ostoskärryyn
Add to contacts Lisää yhteystietoihin
Add to contacts? Lisää yhteystietoihin?
Add user Lisää käyttäjä
Add user to block list Lisää käyttäjä estolistalle
Added tags: %s. Lisätyt avainsanat: %s.
Added to administrators Lisätty ylläpitäjiin
Added to moderators Lisätty moderaattoreihin
Adding <em>%1</em> as a contact Lisätään <em>%1</em> kontaktiksi
Adding a meta tag with the name already used will effectively replace the existing entry. <br/><br/> Meta entries added to a page override global meta information added to all pages. Valmiiksi käytetty metatägi ylikirjoitetaan, jos se lisätään uudelleen. <br/><br/> Sivulle lisätyt metatägit ylikirjoittavat globaalit kaikille sivuille asetetut metatägit.
Address Osoite
Address of the list: Listan osoite:
Address of the site: Sivuston osoite:
Admin Ylläpitäjä
Admin notifications for site Ylläpitäjän ilmoitukset sivustolle
Admin of Ylläpitäjänä
Administer your petition campaigns Ylläpidä adressikampanjoitasi
Administrator of the following sites: Seuraavien sivustojen ylläpitäjä:
Administrators Ylläpitäjät
Admins Ylläpitäjät
Ads to be displayed on: Mainokset näkyviin kohd(i)ssa:
Ads visibility options Mainosten näkyvyysasetukset
Advanced Settings Monipuolisemmat asetukset
Advertising Mainostaminen
After you provide a valid password, if you already have a Wikidot.com account you will be asked to log in, if not you will be asked to create a user account - this will take just a minute.
All Kaikki
All Members Kaikki jäsenet
All categories Kaikki kategoriat
All registered Users Kaikki rekisteröityneet jäsenet
All transactions and data are transferred using secure 128-bit SSL encryption. <br/> Read our policies: <a href="http://www.wikidot.com/legal:terms-of-service" target="_blank">Terms of Service</a>, <a href="http://www.wikidot.com/legal:privacy-policy" target="_blank">Privacy Policy</a> and <a href="http://www.wikidot.com/faq:upgrades" target="_blank">Upgrades FAQ</a>.
Allow Wikidot users to post links with a karma level greater than or equal to
Allow hotlinking to uploaded files
Alphabetically Aakkosittain
Already have a Wikidot account? Joko sinulla on Wikidot -tunnus?
Already rated Jo arvioitu
An administrator resigned from your site Ylläpitäjä erosi sivustoltasi
An error has occurred while connecting to Google AdSense servers. Virhe tapahtui yhdistettäessä Google AdSense -palvelimiin.
An error initializing PayPal payments has occurred. Please try again or contact support@wikidot.com. PayPal -maksujen alustaminen epäonnistui. Yritä uudelleen tai ota yhteyttä: support@wikidot.com.
An error initializing bitcoin payments has occurred. Please try again or contact support@wikidot.com.
An error initializing bitcoin payments has occurred. Please try again or contact support@wikidot.com. Code: 1
An error occurred when processing your request. Pyyntösi käsittelyssä tapahtui virhe.
An error occurred while processing the request. Pyynnön käsittelyssä tapahtui virhe.
Anchor text (optional): Ankkuriteksti (valinnainen):
Anchor text: Ankkuriteksti:
And to
And visible only to: Ja näkyvillä ainoastaan:
And what won't be?
Anonymous Anonyymi
Anonymous abuse
Anonymous edit Anonyymi muokkaus
Anonymous user Anonyymi käyttäjä
Anonymous user info Anonyymin käyttäjän tiedot
Anonymously Nimettömästi
Anonymously? Nimettömästi?
Another Wikidot.com site already maps the "%s" domain. Toinen Wikidot.com -sivusto osoittaa jo osoitteeseen %s.
Another Wikidot.com site already redirects the "%s" domain. Toinen Wikidot.com -sivusto ohjautuu jo osoitteeseen %s.
Another account is using this email address: please try again with another email address you own Tämä sähköpostiosoite on jo toisen tilin käytössä: yritä uudelleen toisella omistamallasi sähköpostiosoitteella
Anyone can be a member Kuka tahansa voi olla jäsen
Anyone can view Kuka tahansa voi nähdä
App id:
Apparently, the reason was: Syy oli nähtävästi:
Appearance & Behaviour
Appears beneath the name. Näkyy nimen alapuolella.
Appears on the top-left corner of your Wikidot site. Näkyy Wikidot -sivustosi vasemmassa yläkulmassa.
Append Lisää
Append content without editing the whole page source. Lisää sisältöä muokkaamatta koko sivun lähdekoodia.
Application text Hakemusteksti
Application text: Hakemusteksti:
Applications Hakemukset
Apply Tallenna
Applying is disabled for this site. Hakemukset on otettu pois käytöstä tällä sivustolla.
April huhtikuu
Are you a human? Leave blank this stupid checkbox.
Are you a human? You are so fast :) Oletko ihminen? Olet niin nopea :)
Are you really really really sure? Anyway, remember there is an UNDO for this operation. Oletko aivan aivan aivan varma? Muista kuitenkin että
Are you sure you do not want to be a member of this site any more? Oletko varma, ettet halua enää olla tämän sivuston jäsen?
Are you sure you want to add <em>%1</em> as your new contact? Oletko varma, että haluat lisätä <em>%1</em>:n kontakteihisi?
Are you sure you want to ban (block) address <strong class="ban-ip-dialog-ip"></strong> from modifying the site as an anonymous user?
Are you sure you want to ban (block) user <strong class="ban-user-dialog-user-name"></strong> from accessing the site in the future?
Are you sure you want to delete the above post? There is no way to recover deleted posts. Oletko varma, että haluat poistaa ylläolevan keskusteluviestin? Poistettuja viestejä ei saa palautettua.
Are you sure you want to delete the invitation for <strong class="delete-invitation-dialog-user-email"></strong>?
Are you sure you want to delete this layout? Haluatko varmasti poistaa tämän layoutin?
Are you sure you want to delete this theme? Haluatko varmasti poistaa tämän teeman?
Are you sure you want to remove <strong class="remove-admin-dialog-user-name"></strong> from site administrators?
Are you sure you want to remove <strong class="remove-moderator-dialog-user-name"></strong> from site moderators?
Are you sure you want to remove the block for the IP <strong class="delete-ip-list"></strong>?
Are you sure you want to remove the user block for the user <strong class="delete-user-list"></strong>?
Are you sure you want to remove user <strong class="remove-ban-user-dialog-user-name"></strong> from the members <u>and</u> ban from accessing the site in the future? <br/><br/> If the user is also an administrator/moderator of this site their privileges will be lost too.
Are you sure you want to remove user <strong class="remove-user-dialog-user-name"></strong> from the members? <br/><br/> If the user is also an administrator/moderator of this site their privileges will be lost too.
Are you sure you want to remove your membership application for site Oletko varma, että haluat perua sivuston liittymishakemuksesi?
Are you sure you want to resign from being a site administrator? Oletko varma, että et enää halua olla tämän sivuston ylläpitäjä?
Are you sure you want to resign from being a site moderator? Oletko varma, että et enää halua olla tämän sivuston moderaattori?
As easy as can be &mdash; if you already have a Facebook account, we will log you in or create a new Wikidot account within seconds! Jos sinulla on Facebook -tili, saat luotua Wikidot -tunnuksen sekunneissa!
As the URL element one can use www location (http://..., https://...), ftp location (ftp://...) and a few others. <br/><br/> Malformed URL elements will not be parsed by the wiki engine.
Assign new Master Admin? Nimitä uusi pääylläpitäjä?
Attached files… Liitetyt tiedostot…
Attempts Yritykset
Attention should be also paid to the pages that depend on this one either by directly linking to it or by including it. Click below to see what pages depend on this one. Huomiota tulee kiinnittää myös sivuihin, jotka ovat riippuvaisia tästä sivusta joko linkityksen tai liittämisen kautta. Klikkaa alta nähdäksesi tällaiset sivut.
August elokuu
Authentication error. Todennusvirhe.
Author Luoja
Author of the post Keskusteluviestin luoja
Author of the thread Ketjun luoja
Auto Watching Automaattiseuranta
Auto accept from Hyväksy aina kohteesta
Auto mark activities as read Merkkaa aktiviteetit luetuksi
Auto-watch sites I join, pages I create, edit or comment. Seuraa automaattisesti sivustoja, jotka luon, muokkaan, tai kommentoin.
Automatic page numbering Automaattinen sivunumerointi
Automatic update related to page rename: "%s" to "%s". Automaattinen päivitys liittyen sivun uudelleennimeämiseen: "%s" "%s":ään.
Autonumbering Autonumerointi
Autonumbering of pages Sivujen autonumerointi
Availability of the above features might depend on the subscription plan chosen.
Avatar Hahmo
Avatar, Karma, Pro icons Hahmokuva, Karma, Pro-kuvakkeet
The above can be inserted almost anywhere, but the recommended locations are e.g.: <a href="/nav:side"><tt>nav:side</tt></a> (sidebar) or main content of a page. <br/><br/> If you choose to allow Ads in the page and the module is not found - Ads will be displayed in the footer.<br/> If you choose to allow Ads only in the footer, the module will be ignored. <br/><br/> To customize the layout of links you can pass additional parameters to the module:
The account has been activated. Signing in… Tili aktivoitu, kirjaudutaan sisään…
The account has been already activated. You may need to sign in with your login and password. Tili on jo aktivoitu. Sinun tulee nyt kirjautua sisään nimelläsi ja salasanallasi.
The ad unit is displayed above the page content, right below the title.
The ad unit is displayed below the page content, but above the footer. This is a very good location because your visitors can spot ads right after finishing reading the page.
The adresses you enter here will be <strong>added</strong> to the list below when you click "upload". <br/> Most of the CSV formats will do, including these from GMail and MS Outlook.
The ads are displayed at the very bottom of a page, below the page footer.
The amount will be paid to Summa maksetaan kohteeseen
accept hyväksy
accepted membership application hyväksytty liittymishakemus
action toiminto
actions toiminnot
active aktiivinen
activity at
add new post in this thread lisää uusi keskusteluviesti tähän ketjuun
add to watched lisää seurattaviin
added/removed file from lisätty/poistettu kohteesta
administrators ylläpitäjät
ago sitten
align left tasaa vasemmalle
align right tasaa oikealle
all registered kaikki rekisteröityneet
all wikidot users kaikki Wikidotin käyttäjät
allow Ads anywhere on the page salli mainokset mihin kohtaan sivua tahansa
allow Ads in the page body hyväksy mainokset sivun sisällössä
and ja
and have total of %1 storage (%2 used)
and others ja muut
anonymous anonyymi
anonymous users anonyymit käyttäjät
append lisää
application accepted
application declined
attach a new file to this page liitä uusi tiedosto tähän sivuun
attached file, liitetty tiedosto,
attachments (files) liitetiedostot
avatar, Pro icons (skip karma) avatar, Pro-kuvakkeet (hyppää yli Karmasta)
avatar, karma (skip Pro icons) avatar, karma, (hyppää yli Pro-kuvakkeista)

See how the translations evolved

Discuss translations from this page

Add a New Comment