Da

Translating to: da

Translation not started

Translation in progress

Currently editing

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z

Edit translation

+ Bulk invitations + Skab modtagere
<li> 123.45.67.89 - blocks a single host </li> <li> 123.45.67.0/24 or 123.45.67.* - blocks a range of IP addresses from 123.45.67.1 to 123.45.67.255 </li> <li> 123.45.0.0/16 or 123.45.*.* - blocks a range of addresses from 123.45.0.1 to 123.45.255.255 </li> Ggg
Back Tilbage
Back to messages Tilbage til beskeder
Background color: Rrr
Backlinks Tilbagelinks
Backup Backup
Backup failed - will be enqueued in 30min Ddd
Backup file size: Backupfilstørrelse:
Ban Dds
Ban user? Bloker bruger?
Base font size Basisskriftstørrelse
Basic Free Ddd
Basic information Basisinformation
Because of your inactivity the 15-minute lock you obtained when you began editing has expired. Du har været meget inaktivitet i den 15-minutterslås du fik, da du begyndte rettelsen af siden. På grund af det er din lås er udløbet.
Before you change the footer Før du ændrer sidefoden
Below footer Nedenunder sidefoden
Below is the complete history of your orders, with corresponding VAT invoices where applicable. Herunder er den komplette historik over dine ordre, med de tilsvarende momsfakturaer når det er relevant.
Below is the list of all notifications related to this site. Nedenfor er listen af alle notifikationer relateret til dette websted.
Below page content Nedenunder er sideindholdet
Below please find the details related to your order. Make sure this represents what you want to buy. Nedenunder finder du detaljerne relateret til din ordre. Sørg for, at dette udgør, hvad du ønsker at købe.
Below sidebar Under sidebar
Below you can assign default page skeletons/templates (pages from the <em>template:</em> category) to new created pages in particular categories. Xmhmgz
Below you can choose a theme for your site. You can select an individual theme for each page category. Dykgns
Best regards
-- The Wikidot.com Team
Kærlig hilsen -- Wikidot.com Team
Best regards<br/> &mdash; The <a href="%1">Wikidot.com</a> Team Med venlig hilsen<br/> &mdash; <a href="%1">Wikidot.com</a>-teamet
Between posts Mellem indlæg
Bibliography Litteraturliste
Bibliography item <em>%s</em> not found. Litteraturlistetingen <em>%s</em> blev ikke fundet.
Billing address Faktureringsadresse
Billing preferences Faktureringsindstillinger
Birthday Dykxgmzgn
Birthday: Fødselsdag:
Bitcoin address: Tdmydym
Block Blokér
Block Users and IP addresses Hfsgnds
Block cloning of this Site Yidjyddky
Block cross-site inclusion AhtbstBF
Block link Blokér link
Block this page Lås denne side
Block user Blokér bruger
Blocked users Blokerede brugere
Blocks Blokeringer
Body font Fjlvx
Body: Zmngz
Bootstrap version Dukykhc
Browse signatures Se signaturer
Bug report Fejlindberetning
By Af
By choosing "force lock acquire" you will remove conflicting locks and try to recreate your lock. <strong>Use with caution.</strong> <br/><br/> Warning: please note that page lock interception should not be used without a reason. While our mechanisms guarantee gracefull exits from conflicts without uncontrolled content loss, please use lock interception only when necessary. Zkggmgmzmhx
By creating an account you accept our Gmxnhhdm
By default Ads are displayed in the page footer. If you want to place Ads in the page body you have to use the module <tt>MonetizeTextLinkAds</tt> simply by pasting the following code: Standardannoncer bliver vist i sidefoden. Hvis du vil placere annoncer inden i siden må du bruge modulet <tt>MonetizeTextLinkAds</tt> og så bare indsætte den følgende kode:
By preceding the page name with "deleted:" it can be moved to a different category (namespace). It is more or less equivalent to delete but no information is lost. Hvis du omdøber/flytter siden står der før sidenavnet i linket et 'deleted:'. Det vil sige næsten det samme som at slette - bare uden oplysningerne forsvinder.
back to the lists tilbage til listerne
backlinks tilbagelinks
bibcite Stdyktj
bibliography bibliotek
bibliography block litteraturliste
bibliography citation citering
bold fed
bold (ctrl+b) fed (ctrl+b)
both unsecure and SSL enabled begge ikke-sikrede og SSL mulig
bottom of the page only kun i bunden af siden
bottom of the pages only kun i bunden af siderne
bulleted list punktet liste
by af
by password af kodeord

See how the translations evolved

Discuss translations from this page

Add a New Comment