Nl

Translating to: nl

Translation not started

Translation in progress

Currently editing

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z

Edit translation

+ Bulk invitations + Groepsuitnodigingen
<li> 123.45.67.89 - blocks a single host </li> <li> 123.45.67.0/24 or 123.45.67.* - blocks a range of IP addresses from 123.45.67.1 to 123.45.67.255 </li> <li> 123.45.0.0/16 or 123.45.*.* - blocks a range of addresses from 123.45.0.1 to 123.45.255.255 </li> <li> 123.45.67.89 - blokkeert een enkele host </li> <li> 123.45.67.0/24 of 123.45.67.* - blokkeert een reeks IP-adressen van 123.45.67.1 tot 123.45.67.255 </li> <li > 123.45.0.0/16 of 123.45.*.* - blokkeert een reeks adressen van 123.45.0.1 tot 123.45.255.255 </li>
Back Terug
Back to messages Terug naar berichten
Background color: Achtergrondkleur:
Backlinks Backlinks
Backup Backup
Backup failed - will be enqueued in 30min Backup mislukt - wordt opnieuw in de wachtrij gezet in 30 minuten.
Backup file size: Backup grootte:
Ban Bannen
Ban user? Ban gebruiker?
Base font size Basisgrootte lettertype
Basic Free Basis gratis
Basic information Basis informatie
Because of your inactivity the 15-minute lock you obtained when you began editing has expired. Omdat je inactief was is je 15-minuten lock, die ingesteld is wanneer je begon, verlopen.
Before you change the footer Voordat u de voettekst wijzigd
Below footer Ondertekst
Below is the complete history of your orders, with corresponding VAT invoices where applicable. Hieronder is een complete geschiedenis van uw bestellingen met bijbehorende facturen daar waar dit van toepassing is.
Below is the list of all notifications related to this site. Hieronder is een lijst van alle notificaties gerelateerd aan deze site.
Below page content Onder de pagina inhoudt
Below please find the details related to your order. Make sure this represents what you want to buy. Hieronder ziet u de details gerelateerd aan uw bestelling. Controlleer dat dit overeenkomt met wat u wilt kopen.
Below sidebar Onder de sidebar
Below you can assign default page skeletons/templates (pages from the <em>template:</em> category) to new created pages in particular categories. Hieronder kunt je standaardpaginaskeletten/sjablonen (pagina's uit de categorie <em>sjabloon:</em>) toewijzen aan nieuw gemaakte pagina's in bepaalde categorieën.
Below you can choose a theme for your site. You can select an individual theme for each page category. Hieronder kan je een thema kiezen voor je site. Je kan een individueel thema kiezen voor elke afzonderlijke paginacategorie.
Best regards
-- The Wikidot.com Team
Met vriendelijke groet -- Het Wikidot.com Team
Best regards<br/> &mdash; The <a href="%1">Wikidot.com</a> Team Met vriendelijke groet,<br/> &mdash; Het <a href="%1">Wikidot.com</a> Team
Between posts Tussen de berichten
Bibliography Bibliografie
Bibliography item <em>%s</em> not found. Bibliografie onderdeel <em>%s</em> niet gevonden.
Billing address Factuuradres
Billing preferences Factureringsvoorkeuren
Birthday Verjaardag
Birthday: Verjaardag:
Bitcoin address: Bitcoin-adres
Block Blokkeer
Block Users and IP addresses Blokkeer gebruikers en IP-adressen
Block cloning of this Site Blokkeer het clonen van deze site
Block cross-site inclusion Blokkeer het invoegen van gegevens van andere sites
Block link Blokkeer link
Block this page Blokkeer deze pagina
Block user Blokkeer gebruiker
Blocked users Geblokkeerde gebruikers
Blocks Blokkades
Body font Basis lettertype
Body: Inhoud:
Bootstrap version Bootstrap-versie
Browse signatures Blader door handtekeningen
Bug report Bug report
By Door
By choosing "force lock acquire" you will remove conflicting locks and try to recreate your lock. <strong>Use with caution.</strong> <br/><br/> Warning: please note that page lock interception should not be used without a reason. While our mechanisms guarantee gracefull exits from conflicts without uncontrolled content loss, please use lock interception only when necessary. Door het kiezen van "force lock acquire" worden conflicterende locks verwijderd en zal uw lock opnieuw geprobeerd worden.
<strong>Wees hier voorzichtig mee.</stong> <br/><br/>Waarschuwing: houd er rekening mee dat deze optie niet zonder reden gebruikt moet worden. Hoewel dit mechnisme zorgt voor het netjes afsluiten van conflicten zonder verlies van inhoud moet deze optie alleen gebruikt worden indien niets anders mogelijk is.
By creating an account you accept our Door een account aan te maken geef je aan akkoord te gaan met onze
By default Ads are displayed in the page footer. If you want to place Ads in the page body you have to use the module <tt>MonetizeTextLinkAds</tt> simply by pasting the following code: Standaard worden Reclames in de pagina footer getoond. Als u de reclame in de pagina body wilt plaatsen moet u de module <tt>MonetizeTextLinkAds</tt> gebruike door eenvoudig de volgende code te kopieren:
By preceding the page name with "deleted:" it can be moved to a different category (namespace). It is more or less equivalent to delete but no information is lost. Door de paginanaam vooraf te laten gaan van "deleted:" kan deze verplaatst worden naar een andere categorie (namespace). Dit lijkt min of meer op verwijderen maar er gaat geen informatie verloren.
back to the lists terug naar de lijst
backlinks backlinks
bibcite bibcite
bibliography bibliografie
bibliography block bibliografie blokkade
bibliography citation bibliografie citaat
bold vetgedrukt
bold (ctrl+b) vetgedrukt (ctrl+b)
both unsecure and SSL enabled zowel onveilig als SSL beschikbaar
bottom of the page only enkel onderaan de pagina
bottom of the pages only enkel onderaan de pagina's
bulleted list lijst met opsommingstekens
by door
by password door een wachtwoord

See how the translations evolved

Discuss translations from this page

Add a New Comment