Sr

Translating to: sr

Translation not started

Translation in progress

Currently editing

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z

Edit translation

+ Bulk invitations и масовне позивнице
<li> 123.45.67.89 - blocks a single host </li> <li> 123.45.67.0/24 or 123.45.67.* - blocks a range of IP addresses from 123.45.67.1 to 123.45.67.255 </li> <li> 123.45.0.0/16 or 123.45.*.* - blocks a range of addresses from 123.45.0.1 to 123.45.255.255 </li> <li> 123.45.67.89 — блокира једног домаћина </li> <li> 123.45.67.0/24 или 123.45.67.* — блокира опсег IP адреса од 123.45.67.1 до 123.45.67.255 </li> <li> 123.45.0.0/16 или 123.45.*.* — блокира опсег IP адреса од 123.45.0.1 до 123.45.255.255 </li>
Back Назад
Back to messages Назад на поруке
Background color: Боја позадине:
Backlinks Повратне везе
Backup Сигурносна копија
Backup failed - will be enqueued in 30min Сигурносна копија није направљена. Покушајте за 30 минута
Backup file size: Величина сигурносне копије:
Ban Забрани приступ
Ban user? Забрани приступ кориснику?
Base font size Величина основног фонта
Basic Free Основни слободни
Basic information Основни подаци
Because of your inactivity the 15-minute lock you obtained when you began editing has expired. Због неактивности је истекла 15-минутна блокада коју сте добили кад сте почели с уређивањем ове странице.
Before you change the footer Пре него што промените подножје
Below footer Испод подножја
Below is the complete history of your orders, with corresponding VAT invoices where applicable. Доле можете видети целокупан историјат наруџбина с припадајућим ПДВ рачунима, уколико је ПДВ био обрачунат.
Below is the list of all notifications related to this site. Овде се налази списак обавештења у вези с овим сајтом.
Below page content Испод садржаја странице
Below please find the details related to your order. Make sure this represents what you want to buy. Овде су основни подаци ваше наруџбине. Проверите јесу ли сви подаци у реду и да ли је то оно што желите да купите.
Below sidebar Испод бочне траке
Below you can assign default page skeletons/templates (pages from the <em>template:</em> category) to new created pages in particular categories. Испод можете доделити подразумевану окосницу или предложак (странице према <em>предлошку:</em> категорија) новим страницама у појединачним категоријама.
Below you can choose a theme for your site. You can select an individual theme for each page category. Испод можете одабрати теме за сајт. Можете доделити посебну тему свакој страници у категорији.
Best regards
-- The Wikidot.com Team
Срдачан поздрав, Тим Викидота
Best regards<br/> &mdash; The <a href="%1">Wikidot.com</a> Team Срдачан поздрав<br/>, Тим<a href="%1">Викидота</a>
Between posts Између порука
Bibliography Библиографија
Bibliography item <em>%s</em> not found. Библиографска ставка „<em>%s</em>“ није пронађена.
Billing address Адреса за доставу рачуна
Billing preferences Жељени начин доставе рачуна
Birthday Рођендан
Birthday: Рођендан:
Bitcoin address: Адреса биткоина:
Block Блокада
Block Users and IP addresses Блокирај кориснике и IP адресе
Block cloning of this Site Забрани клонирање овог сајта
Block cross-site inclusion Забрани унакрсно укључивање сајтова
Block link Блокирај везу
Block this page Закључај ову страницу
Block user Блокирај корисника
Blocked users Блокирани корисници
Blocks Забране
Body font Фонт тела поруке
Body: Тело поруке:
Bootstrap version Верзија Bootstrap-а
Browse signatures Претражи потписе
Bug report Пријава грешке
By од
By choosing "force lock acquire" you will remove conflicting locks and try to recreate your lock. <strong>Use with caution.</strong> <br/><br/> Warning: please note that page lock interception should not be used without a reason. While our mechanisms guarantee gracefull exits from conflicts without uncontrolled content loss, please use lock interception only when necessary. Присилним уклањањем блокаде странице уклонићете сукоб измена и успоставити своју блокаду. <strong>Користите опрезно ову могућност.</strong> <br/><br/> Упозорење: имајте у виду да присилно уклањање блокаде странице не би требало користити без неког нарочитог разлога. Иако наши механизми нуде безболно решење сукоба измена и неконтролисано губљења несачуваног садржаја, молимо вас да користите ову могућност само кад је то заиста неопходно.
By creating an account you accept our Отварањем налога прихватате наше
By default Ads are displayed in the page footer. If you want to place Ads in the page body you have to use the module <tt>MonetizeTextLinkAds</tt> simply by pasting the following code: Огласи се подразумевано приказују у подножју странице. Ако их желите поставити у тело странице, морате користити модул <tt>MonetizeTextLinkAds</tt>. Само налепите доњи код:
By preceding the page name with "deleted:" it can be moved to a different category (namespace). It is more or less equivalent to delete but no information is lost. Ако име странице ставите у категорију „deleted:“, страница ће бити премештена у другу категорију, али је могуће повратити све податке везане за ту страницу.
back to the lists назад на спискове
backlinks повратне везе
bibcite библиографски навод
bibliography библиографија
bibliography block библиографски блок
bibliography citation библиографски податак
bold масно
bold (ctrl+b) масно (ctrl + b)
both unsecure and SSL enabled и несигуран и сигуран приступ (SSL) омогућен
bottom of the page only само дно странице
bottom of the pages only само дна страница
bulleted list списак набрајања
by Аутор
by password лозинком

See how the translations evolved

Discuss translations from this page

Add a New Comment