Uk

Translating to: uk

Translation not started

Translation in progress

Currently editing

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z

Edit translation

+ Bulk invitations + Масове розсилання запрошень
<li> 123.45.67.89 - blocks a single host </li> <li> 123.45.67.0/24 or 123.45.67.* - blocks a range of IP addresses from 123.45.67.1 to 123.45.67.255 </li> <li> 123.45.0.0/16 or 123.45.*.* - blocks a range of addresses from 123.45.0.1 to 123.45.255.255 </li> <li> 123.45.67.89 — блокує одну адресу </li> <li> 123.45.67.0/24 або 123.45.67.* — блокує всі IP адреси від 123.45.67.1 до 123.45.67.255 </li> <li> 123.45.0.0/16 або 123.45.*.* — блокує всі адреси від 123.45.0.1 до 123.45.255.255 </li>
Back Назад
Back to messages Повернутись до повідомлень
Background color: Колір фону:
Backlinks Зворотні посилання
Backup Резервне копіювання
Backup failed - will be enqueued in 30min Збій резервного копіювання — поставлення до черги відбудеться через 30 хвилин
Backup file size: Розмір файлу резервної копії:
Ban Бан
Ban user? Забанити користувача?
Base font size Базовий розмір шрифту
Basic Free Базовий безплатний
Basic information Загальна інформація
Because of your inactivity the 15-minute lock you obtained when you began editing has expired. Оскільки ви були бездіяльні протягом 15 хвилин, редагована вами сторінка була розблокована.
Before you change the footer Перед зміною нижнього колонтитула
Below footer Нижче колонтитула
Below is the complete history of your orders, with corresponding VAT invoices where applicable. Нижче наведена повна історія ваших замовлень з відповідними рахунками ПДВ, якщо такі є.
Below is the list of all notifications related to this site. Нижче наведено список усіх сповіщень, що відносяться до цього сайту.
Below page content Нижче вмісту сторінки
Below please find the details related to your order. Make sure this represents what you want to buy. Будь ласка, знайдіть деталі нижче, що відносяться до вашого замовлення. Переконайтеся, що це те, що ви бажаєте купити.
Below sidebar Нижче бічної панелі
Below you can assign default page skeletons/templates (pages from the <em>template:</em> category) to new created pages in particular categories. Нижче ви можете призначити стандартні шаблони (сторінки з категорії <em>template:</em>) для нових сторінок у певних категоріях.
Below you can choose a theme for your site. You can select an individual theme for each page category. Нижче ви можете обрати тему для вашого сайту. Ви можете вибрати індивідуальні теми для кожної категорії сторінок.
Best regards
-- The Wikidot.com Team
З найкращими побажаннями — Команда The Wikidot.com
Best regards<br/> &mdash; The <a href="%1">Wikidot.com</a> Team З найкращими побажаннями,<br/>Команда The <a href="%1">Wikidot.com</a>
Between posts Між повідомленнями
Bibliography Бібліографія
Bibliography item <em>%s</em> not found. Пункт бібліографії <em>%s</em> не знайдено.
Billing address Платіжна адреса
Billing preferences Налаштування платежів
Birthday День народження
Birthday: День народження:
Bitcoin address: Індекс Bitcoin:
Block Блокувати
Block Users and IP addresses Заблокувати користувачів і IP-адреси
Block cloning of this Site Заблокувати клонування цього сайту
Block cross-site inclusion Заблокувати міжсайтові включення
Block link Заблокувати посилання
Block this page Заблокувати цю сторінку
Block user Заблокувати користувача
Blocked users Заблоковані користувачі
Blocks Блокування
Body font Шрифт тіла
Body: Тіло:
Bootstrap version Версія Bootstrap
Browse signatures Перегляньте підписи
Bug report Звіт про ваду
By Від
By choosing "force lock acquire" you will remove conflicting locks and try to recreate your lock. <strong>Use with caution.</strong> <br/><br/> Warning: please note that page lock interception should not be used without a reason. While our mechanisms guarantee gracefull exits from conflicts without uncontrolled content loss, please use lock interception only when necessary. Вибираючи "примусове захоплення блокування", ви усунете блокування, що конфліктують, і спробуєте відновити своє. <strong>Використовувати з обережністю.</strong> <br/><br/> Застереження: будь ласка, не використовуйте перехоплення блокування сторінки без причини. Хоча й наші механізми гарантують безпечний вихід з конфліктів без неконтрольованих втрат інформації, все ж, будь ласка, використовуйте перехоплення блокування тільки у разі необхідності.
By creating an account you accept our Створюючи обліковий запис, ви погоджуєтеся з нашими
By default Ads are displayed in the page footer. If you want to place Ads in the page body you have to use the module <tt>MonetizeTextLinkAds</tt> simply by pasting the following code: За замовчуванням реклама відображається у нижньому колонтитулі. Якщо ви хочете змінити місце розташування реклами, використайте модуль <tt>MonetizeTextLinkAds</tt>, просто вставивши такий код:
By preceding the page name with "deleted:" it can be moved to a different category (namespace). It is more or less equivalent to delete but no information is lost. Встановивши сторінці префікс "deleted:", ви перемістите її в іншу категорію (простір імен). Це більш-менш еквівалентно видаленню, але інформацію не буде втрачено.
back to the lists повернутися до списків
backlinks зворотні посилання
bibcite біб-цитата
bibliography бібліографія
bibliography block блок бібліографії
bibliography citation бібліографічне посилання
bold жирний
bold (ctrl+b) жирний (ctrl+b)
both unsecure and SSL enabled увімкнені водночас небезпечний і SSL
bottom of the page only лише внизу сторінки
bottom of the pages only лише внизу сторінок
bulleted list маркований список
by від
by password за паролем

See how the translations evolved

Discuss translations from this page

Add a New Comment