Cs

Translating to: cs

Translation not started

Translation in progress

Currently editing

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z

Edit translation

10 extra slots 10 speciálních slotů
3. Enjoy the upgrade! 3. Užijte si své vylepšení!
5 extra slots 5 speciálních slotů
<a href="javascript:;" onclick="%1">Educational upgrade</a> might be available for this site. <a href="javascript:;" onclick="%1">Vzdělávací vylepšení</a> by mohlo být dostupné na této stránce.
E-mail address Emailová adresa
E.g. XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX Např. XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX
E.g. system:join. Např. system:join.
E.g. www.example.com Např. www.priklad.com
ERROR: No Site. CHYBA: Stránka neexistuje.
EU VAT ID: EU VAT ID:
Each Wiki Site obtains a web address in a dedicated <em>%2</em> subdomain. However, it is possible to use an external domain to reach this Site. <br/><br/> If you enable this feature, this Site will be available via both domains, i.e. <em>%1.%2</em> <strong>and</strong> the new domain. <br/><br/> You can also set up to 3 <strong>"301 redirects"</strong>. This means that if these domains are handled by the Wikidot.com servers your visitors will be redirected to the main domain for the Site. This is useful, for example, to handle domains without the "www." prefix. <br/><br/> Note: this is a cool feature and it's totally free!
Edit Editovat
Edit Meta Editovat meta
Edit Sections Editovat části
Edit Title & Description Editovat název a popis
Edit a forum category Editovat kategorii fóra
Edit a forum group Editovat skupinu fóra
Edit address Editovat adresu
Edit as New
Edit posts (and threads meta) Editovat příspěvky (a meta vláken)
Edit tags for this page. Editovat štítky této stránky.
Edit template for profile pages: Editovat šablonu pro profilové stránky.
Edit the page Editace stránky
Edit thread stickness
Edit your forum signature. Then your signature will be visible under all your forum posts, on all wikis. Uprav si svůj podpis ve fórech. Poté bude tvůj podpis viditelný pod veškerými tvými příspěvky ve fórech, na všech Wiki.
Edits Úpravy
Edu upgrade Vzdělávací vylepšení
Educational Vzdělávací
Effective URL:
Email Email
Email "%s" is not valid. Email "%s" není platný.
Email address Emailová adresa
Email address change Změnit emailovou adresu
Email lists Seznam emailů
Email sending failed - please try again later Poslání emailu se nezdařilo - zkuste to, prosím, později znovu
Email verification Verifikace emailu
Enable Zpřístupnit
Enable OpenID for this Site:
Enable TLA for this Wiki:
Enable pingbacks
Enable site-specific user profiles for this site
Enable? Zpřístupnit?
Enabled Zpřístupněno
Enabling SSL requires Pro+ subscription.
Enter image web address (URL): Vložte webovou adresu obrázku (URL):
Enter password Vložte heslo
Eq.(<em>number</em>),
Equation source preview:
Error Chyba
Error accessing revisions: please contact Wikidot.com for a better error message
Error creating backup. Chyba při vytváření zálohy.
Error fetching flickr image (id: $s) info. The file does not exist, is private or other problem.
Error fetching local image (%s). Sorry, can not load files attached to this page in this mode. You should specify source page for each local image.
Error fetching one of the forum categories
Error fetching one of the forum groups
Error getting orginal message.
Error getting page information: please contact Wikidot.com for a better error message
Error processing the feed "%s". The feed can not be accessed or contains errors.
Error processing the request
Error retrieving page data: please contact Wikidot.com for a better error message
Error saving changes - one of the categories could not be found.
Error saving permissions - invalid internal format. Please try again and contact Wikidot.com admins if the problem repeats.
Error selecting a product. Chyba při vybírání produktu.
Error selecting a site to restore. Chyba při vybírání stránky k obnovení.
Error selecting layout. Chyba při vybírání šablony.
Error selecting message. Chyba při vybírání zprávy.
Error selecting page. Chyba při vybírání stránky.
Error selecting revisions: please contact Wikidot.com for a better error message
Error selecting the language Chyba při vybírání jazyku.
Error selecting the page: please contact Wikidot.com for a better error message
Error selecting theme. Chyba při vybírání motivu.
Error selecting thread: please contact Wikidot.com for a better error message
Error! Chyba!
Euro Euro
Every outgoing link will be processed on every page. If the target website supports pingbacks, it will be notified about the link.
Example post. Náhledový příspěvek.
Explore Prozkoumat
Extended security and privacy Důkladnější bezpečnost a soukromí
External Externí
Extra CSS style: Speciální vzhled CSS:
Extra access: Speciální přístup:
The <strong>exact</strong> URL you have submitted to TLA:
The edit lock has been (forcibly) removed Zámek pro editaci byl (násilně) odstraněn.
The educational status is granted per-site. It provides the following extensions over the free Wikidot site:
The email address for your Wikidot account has been changed to <strong>%1</strong>.<br /> Please use this email address, or your username, to sign in from now on.
e.g. #00245F např. #00245F
edit editovat
edit a post in this thread editovat příspěvek v tomto vláknu
edit meta editovat meta
edit sections editovat sekce
edit this page editovat tuto stránku
edit this thread editovat toto vlákno
edited upraveno
edited page editovat stránku
email invitation emailová pozvánka
empty… prázdné…
enable zpřístupnit
equation reference
expires vyprší dne
external image (via URL), externí obrázek (skrze URL),
extra slots speciální sloty

See how the translations evolved

Discuss translations from this page

Add a New Comment