Fi

Translating to: fi

Translation not started

Translation in progress

Currently editing

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z

Edit translation

10 extra slots 10 lisäpaikkaa
3. Enjoy the upgrade! 3. Nauti päivityksestä!
5 extra slots 5 lisäpaikkaa
<a href="javascript:;" onclick="%1">Educational upgrade</a> might be available for this site. <a href="javascript:;" onclick="%1">Opetuskäyttölisenssi</a> saattaisi olla saatavilla tälle sivustolle.
E-mail address Sähköpostiosoite
E.g. XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX
E.g. system:join. Esim. system:join
E.g. www.example.com Esim. www.esimerkki.fi
ERROR: No Site. VIRHE: ei sivustoa.
EU VAT ID: EU ALV tunnus:
Each Wiki Site obtains a web address in a dedicated <em>%2</em> subdomain. However, it is possible to use an external domain to reach this Site. <br/><br/> If you enable this feature, this Site will be available via both domains, i.e. <em>%1.%2</em> <strong>and</strong> the new domain. <br/><br/> You can also set up to 3 <strong>"301 redirects"</strong>. This means that if these domains are handled by the Wikidot.com servers your visitors will be redirected to the main domain for the Site. This is useful, for example, to handle domains without the "www." prefix. <br/><br/> Note: this is a cool feature and it's totally free!
Edit Muokkaa
Edit Meta Muokkaa kuvailutietoa
Edit Sections Muokkaa osioita
Edit Title & Description Muokkaa otsikkoa ja kuvausta
Edit a forum category Muokkaa keskustelupalstakategoriaa
Edit a forum group Muokkaa keskustelupalstaryhmää
Edit address Muokkaa osoitetta
Edit as New Muokkaa uutena
Edit posts (and threads meta) Muokkaa keskusteluviestejä (ja ketjujen kuvailutietoa)
Edit tags for this page. Muokkaa tämän sivun avainsanoja.
Edit template for profile pages: Muokkaa profiilisivujen sabluunaa:
Edit the page Muokkaa sivua
Edit thread stickness Muokkaa ketjun pysyvyyttä
Edit your forum signature. Then your signature will be visible under all your forum posts, on all wikis. Muokkaa allekirjoitustasi. Allekirjoituksesi näkyy kaikissa keskustelupalstaviesteissäsi kaikilla sivustoilla.
Edits Muokkaukset
Edu upgrade
Educational
Effective URL: Voimassaoleva URL:
Email Sähköposti
Email "%s" is not valid. Sähköposti "%s" on virheellinen.
Email address Sähköpostiosoite
Email address change Sähköpostiosoitteen muutos
Email lists Sähköpostilistat
Email sending failed - please try again later Sähköpostin lähetys epäonnistui - yritä myöhemmin uudelleen
Email verification Sähköpostivarmistus
Enable Ota käyttöön
Enable OpenID for this Site: Ota OpenID käyttöön tälle sivustolle:
Enable TLA for this Wiki: Ota TLA käyttöön tälle sivustolle:
Enable pingbacks
Enable site-specific user profiles for this site Salli sivustokohtaiset käyttäjäprofiilit tälle sivustolle
Enable? Ota käyttöön?
Enabled
Enabling SSL requires Pro+ subscription. SLL:ään tarvitaan Pro+ -tili.
Enter image web address (URL): Syötä kuvan internetosoite (URL):
Enter password Syötä salasana.
Eq.(<em>number</em>), Eq.(<em>numero</em>),
Equation source preview: Yhtälön lähdekoodin esikatselu:
Error Virhe
Error accessing revisions: please contact Wikidot.com for a better error message Revisioiden hakuvirhe: jos haluat paremman virheilmoituksen, ota yhteys Wikidot.comiin
Error creating backup. Virhe luotaessa varmuuskopiota.
Error fetching flickr image (id: $s) info. The file does not exist, is private or other problem.
Error fetching local image (%s). Sorry, can not load files attached to this page in this mode. You should specify source page for each local image.
Error fetching one of the forum categories Virhe noudettaessa yhtä keskustelupalstakategoriaa
Error fetching one of the forum groups Virhe noudettaessa yhtä keskustelupalstaryhmää
Error getting orginal message. Alkuperäisen viestin haku epäonnistui.
Error getting page information: please contact Wikidot.com for a better error message Virhe sivun tietojen haussa: jos haluat paremman virheilmoituksen, ota yhteys Wikidot.comiin
Error processing the feed "%s". The feed can not be accessed or contains errors. Syötteen "%s" käsittelyssä tapahtui virhe. Ei pääsyä syötteeseen tai se sisältää virheitä.
Error processing the request Pyynnön käsittelyvirhe
Error retrieving page data: please contact Wikidot.com for a better error message Virhe sivun tietojen haussa: jos haluat paremman virheilmoituksen, ota yhteys Wikidot.comiin
Error saving changes - one of the categories could not be found. Muutosten tallentamisessa tapahtui virhe - yhtä kategorioista ei löytynyt.
Error saving permissions - invalid internal format. Please try again and contact Wikidot.com admins if the problem repeats. Käyttöoikeuksien tallentamisessa tapahtui virhe - virheellinen sisäinen muotoilu. Yritä uudelleen ja ongelman jatkuessa, ota yhteyttä Wikidot.comiin.
Error selecting a product. Tuotteen valinnassa tapahtui virhe.
Error selecting a site to restore. Sivuston palautuksessa tapahtui virhe.
Error selecting layout.
Error selecting message. Vestin valinnassa tapahtui virhe.
Error selecting page. Virhe valittaessa sivua.
Error selecting revisions: please contact Wikidot.com for a better error message Virhe valittaessa revisioita: jos haluat paremman virheilmoituksen, ota yhteys Wikidot.comiin
Error selecting the language Kielen valinnassa tahatui virhe
Error selecting the page: please contact Wikidot.com for a better error message Virhe sivun valinnassa: jos haluat paremman virheilmoituksen, ota yhteys Wikidot.comiin
Error selecting theme. Teeman valinnassa tapahtui virhe.
Error selecting thread: please contact Wikidot.com for a better error message Virhe ketjun valinnassa: jos haluat paremman virheilmoituksen, ota yhteys Wikidot.comiin
Error! Virhe!
Euro Euro
Every outgoing link will be processed on every page. If the target website supports pingbacks, it will be notified about the link. Jokainen ulkoinen linkki prosessoidaan jokaisella sivulla. Jos kohdesivusto tukee pingbackeja, sitä huomautetaan linkistä.
Example post. Esimerkkiviesti
Explore Tutki
Extended security and privacy
External Ulkoinen
Extra CSS style: Lisätyyli (CSS):
Extra access: Lisäpääsy:
The <strong>exact</strong> URL you have submitted to TLA: <strong>Sanatarkka</strong> URL (internetosoite), jonka olet antanut mainosohjelmaan:
The edit lock has been (forcibly) removed Muokkauslukitus on poistettu
The educational status is granted per-site. It provides the following extensions over the free Wikidot site:
The email address for your Wikidot account has been changed to <strong>%1</strong>.<br /> Please use this email address, or your username, to sign in from now on. Wikidot -tiliisi liitetty sähköpostiosoite on nyt <strong>%1</strong>.<br /> Käytä joko tätä osoitetta tai käyttäjänimeäsi kirjautuessasi sisään tästä eteenpäin.
e.g. #00245F esim. #00245F
edit muokkaa
edit a post in this thread muokkaa keskusteluviestiä tässä ketjussa
edit meta
edit sections muokkaa osioita
edit this page muokkaa tätä sivua
edit this thread muokkaa tätä ketjua
edited muokattu
edited page muokattu sivu
email invitation sähköpostikutsu
empty… tyhjä…
enable ota käyttöön
equation reference yhtälöreferenssi
expires vanhentuu
external image (via URL), ulkoinen kuva (URLin kautta),
extra slots lisäpaikat

See how the translations evolved

Discuss translations from this page

Add a New Comment