Translating to: pl

Translation not started

Translation in progress

Currently editing

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z

Edit translation

GB storage GB pamięci
GB storage for 1 year GB pamięci na rok
Gender Płeć
Gender: Płeć:
General Główne
General Settings Ustawienia główne
General Wikidot.com documentation and help section. Sekcja dokumentacji i pomocy na Wikidot.com.
Get a new Wikidot account Załóż nowe konto na Wikidot.com
Get a new wiki Załóż nową stronę wiki
Get it Ściągnij
Get my Wikidot site Załóż moją stronę Wikidot
Get your new Wikidot site Załóż swoją nową stronę Wikidot
Gets all the privileges related to forum. Uzyskuje wszystkie uprawnienia związane z forum.
Gets all the privileges related to wiki pages. Uzyskuje wszystkie uprawnienia związane ze stronami.
Getting your new free Wikidot site is simple and takes about a minute. <br/> Please read the <a href="http://www.wikidot.com/legal:terms-of-service" target="_blank">Terms of Service</a> before creating a Wiki. Założenie swojej nowej, darmowej strony Wikidot jest proste i zajmuje około minuty. <br/> Proszę przeczytaj <a href="http://www.wikidot.com/legal:terms-of-service" target="_blank">Warunki Usługi</a> przed utworzeniem Wiki.
Go to the cloned Wiki Przejdź do sklonowanego projektu
Google Analytics Google Analytics
Great, you are ready to restore this previously deleted wiki. The site should look like and work exactly as before deleting it. <br/><br/> You could also set a new URL address for this recovered site. Wspaniale, jesteś gotowy do przywrócenia usuniętego wcześniej projektu. Ten projekt powinien wyglądać i działać dokładnie tak samo jak przed usunięciem. <br/><br/> Możesz również ustawić nowy adres URL dla przywracanego projektu.
Group name: Nazwa grupy:
Guest Admin of: Gościnny administrator:
Guests and low-karma users are not allowed to publish links on this site. Goście oraz użytkownicy z niską karmą nie mogą publikować linków na tej stronie.
guest gość
guru guru

See how the translations evolved

Discuss translations from this page

Add a New Comment