Da

Translating to: da

Translation not started

Translation in progress

Currently editing

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z

Edit translation

January Januar
Join Deltag
Join this site
Joined Deltaget
Joining by password is not supported for this site.
July juli
Jump! Hop til!
June Juni
Just move this thread to a different location i.e. different category. This should be also useful to "delete" threads - move to a hidden category somewhere else. Bare flyt denne tråd til en anden placering i en anden kategori. Det kunne også være brugbart at 'slette' tråde - flytte til en skjult kategori et andet sted.
Just rename Omdøb kun
just kun
just names, nothing graphical kun navne, intet grafisk

See how the translations evolved

Discuss translations from this page

Add a New Comment