Fi

Translating to: fi

Translation not started

Translation in progress

Currently editing

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z

Edit translation

- list of subscribers
Landing page is not valid Kohdesivu on virheellinen
Language Kieli
Language:
Last edited on Viimeksi muokattu
Last name Sukunimi
Last post Viimeinen keskusteluviesti
Last post date Edellisen keskusteluviestin päiväys
Layout
Layout code can't be empty.
Layout code:
Layout name
Layout name must be given.
Layout name should not be longer than 30 characters.
Layout with this name already exists within this site.
Leave blank to keep the original name Jätä tyhjäksi säilyttääksesi alkuperäisen nimen
Let the user invite
Let users apply
License Lisenssi
License preview:
Limit:
Link to your profile
Linked from
Linked page %s does not exist Linkitettyä sivua %s ei ole
Linked to (wanted page name)
Links to websites are not allowed in the invitation message Linkit eivät ole sallittuja kutsuviesteissä.
List of blocked users
List of pages tagged with Listaa sivut avainsanoilla
List of pending (not accepted) email invitations Lista avoimista (ei hyväksytyistä) sähköpostikutsuista
List of wanted pages
Loading list of files
Loading page revisions…
Loading… Ladataan…
Location Sijainti
Lock Page Lukitse sivu
Lock Thread Lukitse viestiketju
Lock conflict Lukitusristiriita
Lock has expired Lukitus on vanhentunut
Lock intercepted Lukitus katkaistu
Lock mode Lukkotila
Lock this thread Lukitse tämä ketju
Lock will expire in: %1 seconds (if user remains inactive) Lukko vanhenee %1 sekunnin kuluttua (mikäli käyttäjä pysyy passiivisena)
Locked by Lukinnut
Locking a page is a site administrator tool Sivun voi lukita vain ylläpitäjä
Login Kirjaudu sisään
Login email: Kirjautumissähköpostiosoite:
Look who rated this page Katso kuka arvosteli tämän sivun
The login and password do not match. Käyttäjätunnus ja salasana eivät täsmää.
last edited viimeksi muokattu
left
left with text wrapping (float)
like UA-XXXXX-X
lock page lukitse sivu
low matala

See how the translations evolved

Discuss translations from this page

Add a New Comment