Da

Translating to: da

Translation not started

Translation in progress

Currently editing

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z

Edit translation

+ only + kun
<a href="http://www.wikidot.com/legal:privacy-policy" target="_blank">our Privacy Policy</a> <a href="http://www.wikidot.com/legal:privacy-policy" target="_blank">vores privatlivspolitik</a>
<li>On open sites, the user becomes a member instantly.</li> <li>On closed and private sites, the user must provide a password or apply to join the site, depending on the access policy configuration.</li> <li>When a user clicks the button, the Join module first ensures that the user has an account (and asks anonymous users to create an account) and then attempts to make the user a member of the site.</li> <li>Note that if the user is already a member, or if the site is by invitation only, the module does not show anything.</li> <li>På åbne hjemmesider vil brugeren blive et medlem med det samme.</li> <li>På lukkede og private hjemmesider skal brugeren give en kodeord eller blive spurgt om at deltage i hjemmesiden, afhængigt af adgangspolitikken.</li> <li>Når en person klikker på knappen vil deltagsmodulet først tjekke om personen har en bruger (og spørge anonyme besøgende om de vil oprette sig som bruger) og forsøger derefter at gøre brugeren til et medlem af hjemmesiden.</li> <li>Noter at hvis brugeren allerede er medlem, eller hvis hjemmesiden kun kan deltages i ved invitation, viser modulet ikke noget.</li>
OK Ok
October Oktober
Older
Older message Ældre beskeder
Once you upgrade:
One of tags is too long (max. %d characters)
One of the categories marked for deletion was not empty En af kategorierne, der skal slettes, er ikke tom.
One of the groups marked for deletion was not empty En af grupperne, der skal slettes, er ikke tom.
One of the wikidot.com features is possibility to send <em>private messages</em>, i.e. direct messages between registered users. It is advised to enable private messages but you have a few options here (leave boxes unchecked to block all messages): En af de funktioner wikidot.com har er muligheden for at sende <em>private beskeder</em>, dvs. at sende beskeder kun til en bruger uden at andre kan se beskeden. Det anbefales at aktivere private beskeder, men du har et par muligheder her (lad boksene stå umarkerede for at blokere alle meddelelser):
OneSignal
Online account notifications Online brugernyheder
Only 10 members available in Private Mode
Only 20 members available in Private Mode
Only 5 members available in Private Mode
Only a Master Administrator can perform the upgrade. Kun en overadmin kan gennemføre en opgradering.
Only alphanumeric [a-z0-9] and "-" (dash) characters allowed. Kun alfabetiske bogstaver [a-z0-9] og "-" (dash) tegn er mulige.
Only an administrator of the site may use AdSense Kun en administrator af denne hjemmeside kan bruge AdSense
Only letters and numbers allowed, e.g. <em>p01</em>. This will be used to point other modules<br/> to the particular campaign with the <em>id="..."</em> attribute.
Only pages within selected categories will be processed and external links within them will be followed. Kun sider inden for udvalgte kategorier, vil blive behandlet og eksterne links i dem vil blive fulgt.
Only sites with no more than %d pages can be cloned Kun websteder med højst %d sider kan blive klonet
Only the Site Administrators are allowed to view this feed. Kun overadminen kan se denne feed.
Oops!
Open Åben
Open in the new window: Åben i nyt vindue:
Open — anyone can view and become member Åben - alle kan vise og blive medlem
OpenID Identities OpenID-identiteter
OpenID is an open, decentralized, free framework for user-centric digital identity. <br/><br/> OpenID starts with the concept that anyone can identify themselves on the Internet the same way websites do-with a URI (also called a URL or web address). Since URIs are at the very core of Web architecture, they provide a solid foundation for user-centric identity.
Optional. The cloned Wiki will be given to another user.
Options Muligheder
Options: Muligheder:
Or apply for membership
Order # Sorter #
Order by Sorter efter
Order history Sorteringshistorie
Order no. Sortering nr.
Order: Sortering:
Original Theme Originalt tema
Original message (with the invitation link) will be included too. Original besked (med invitationslinket) vil også blive inkluderet.
Other
Other actions:
Other interesting sites Andre interessante sider
Other options Andre valgmuligheder
Other pages that depend on this page Andre sider der er afhængige af denne side
Override this warning, add autonumbering Overskriv denne advarsel, lav autonummerering
Overview Overblik
Overwrite Overskriv
The original message is included below: Den originale besked er inkluderet nedenfor:
of VAT af moms
of storage
on site på webside
only avatar Kun profilbillede
or eller
or create a new one: eller lav en ny:
or just <em>number</em> eller bare <em>number</em>
original font
other andre
others andre
owner (creator) of this page ejer (skaber) af denne side

See how the translations evolved

Discuss translations from this page

Add a New Comment