Fi

Translating to: fi

Translation not started

Translation in progress

Currently editing

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z

Edit translation

+ only
<a href="http://www.wikidot.com/legal:privacy-policy" target="_blank">our Privacy Policy</a>
<li>On open sites, the user becomes a member instantly.</li> <li>On closed and private sites, the user must provide a password or apply to join the site, depending on the access policy configuration.</li> <li>When a user clicks the button, the Join module first ensures that the user has an account (and asks anonymous users to create an account) and then attempts to make the user a member of the site.</li> <li>Note that if the user is already a member, or if the site is by invitation only, the module does not show anything.</li> <li>Avoimilla sivustoilla käyttäjästä tulee jäsen heti.</li> <li>Suljetuilla ja yksityisillä sivustoilla, käyttäjän tulee antaa salasana tai hakea sivuston jäsenyyttä (riippuen pääsyasetuksista).</li> <li>Kun käyttäjä klikkaa painiketta, Liity -moduuli varmistaa ensin, että käyttäjällä on tunnus (tai pyytää anonyymiä käyttäjää luomaan sellaisen), jonka jälkeen lisää käyttäjän sivuston jäseneksi.</li> <li>Ota huomioon, että mikäli käyttäjä on jo jäsen tai jos sivuston jäseneksi pääsee vain kutsusta, moduuli ei tee tai näytä mitään.</li>
OK OK
October lokakuu
Older
Older message Vanhempi viesti
Once you upgrade:
One of tags is too long (max. %d characters)
One of the categories marked for deletion was not empty Yksi poistettavaksi merkattu kategoria ei ollut tyhjä.
One of the groups marked for deletion was not empty Yksi poistettavaksi merkattu ryhmä ei ollut tyhjä.
One of the wikidot.com features is possibility to send <em>private messages</em>, i.e. direct messages between registered users. It is advised to enable private messages but you have a few options here (leave boxes unchecked to block all messages):
OneSignal
Online account notifications Tili-ilmoitukset
Only 10 members available in Private Mode
Only 20 members available in Private Mode
Only 5 members available in Private Mode
Only a Master Administrator can perform the upgrade. Vain pääylläpitäjä voi tehdä päivityksen.
Only alphanumeric [a-z0-9] and "-" (dash) characters allowed. Vain aakkosnumeeriset[a-z0-9] ja "-" (väliviiva) merkit ovat sallittuja.
Only an administrator of the site may use AdSense Vain sivuston ylläpitäjä voi käyttää AdSenseä
Only letters and numbers allowed, e.g. <em>p01</em>. This will be used to point other modules<br/> to the particular campaign with the <em>id="..."</em> attribute. Vain kirjaimet ja numerot ovat sallittuja, esim. <em>p01</em>. Tätä käytetään osoittamaan toiset moduulit<br/> kyseiseen kampanjaan <em>id="..."</em> -attribuutilla.
Only pages within selected categories will be processed and external links within them will be followed.
Only sites with no more than %d pages can be cloned Vain alle %d sivua sisältävät sivustot voidaan kloonata
Only the Site Administrators are allowed to view this feed.
Oops!
Open Avoin
Open in the new window:
Open — anyone can view and become member
OpenID Identities
OpenID is an open, decentralized, free framework for user-centric digital identity. <br/><br/> OpenID starts with the concept that anyone can identify themselves on the Internet the same way websites do-with a URI (also called a URL or web address). Since URIs are at the very core of Web architecture, they provide a solid foundation for user-centric identity.
Optional. The cloned Wiki will be given to another user.
Options Valinnat
Options:
Or apply for membership
Order #
Order by Järjestys
Order history
Order no.
Order:
Original Theme Alkuperäinen teema
Original message (with the invitation link) will be included too.
Other
Other actions: Muut toimenpiteet:
Other interesting sites Muita mielenkiintoisia sivustoja
Other options
Other pages that depend on this page Muut sivut, jotka ovat riippuvaisia tästä sivusta
Override this warning, add autonumbering Ohita tämä varoitus, lisää autonumerointi
Overview Yhteenveto
Overwrite Päällekirjoita
The original message is included below:
of VAT
of storage
on site sivustolla
only avatar
or tai
or create a new one:
or just <em>number</em>
original font alkuperäinen kirjasin
other
others
owner (creator) of this page tämän sivun omistaja (luoja)

See how the translations evolved

Discuss translations from this page

Add a New Comment