Fi

Translating to: fi

Translation not started

Translation in progress

Currently editing

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z

Edit translation

"Pro Lite" account subscription
"Pro" account subscription
"Pro+" account subscription
-- Please select -- -- Valitse --
<li>page edit history (revisions)</li> <li>forum threads and posts</li> <li>members</li> <li>custom domain settings</li>
P.S. If you do not want to accept this invitation - just ignore it. If you believe this invitation is abusive please report it to: <a href="mailto:support@wikidot.com">support@wikidot.com</a>
PRINT THE PAGE TULOSTA SIVU
PS. If you did not ask to create an account at <a href="%2">%1</a>, just ignore this email. To report abuse, email us at <a href="mailto:abuse@wikidot.com">abuse@wikidot.com</a>. Ps. Mikäli et pyytänyt tunnuksen luomista sivustolle <a href="%2">%1</a>, jätä tämä viesti huomiotta. Ilmoita väärinkäyttöepäilyt meille osoitteeseen <a href="mailto:abuse@wikidot.com">abuse@wikidot.com</a>.
Packing method
Page Sivu
Page RSS Feed Sivun RSS syötteet
Page Source Sivun lähdekoodi
Page Tags Sivun avainsanat
Page address Sivun osoite
Page already exists Sivu on jo olemassa
Page blocked Sivu lukittu
Page can not be found. Sivua ei löydy.
Page category does not exist: please contact Wikidot.com for a better error message Sivun kategoriaa ei löydy: jos haluat paremman virheilmoituksen, ota Wikidotiin yhteyttä
Page changed Sivu muutettu
Page content preview Sivun sisällön esikatselu
Page history of changes Sivun muutoshistoria
Page is locked and you cannot edit it: please contact your site admin Sivu on lukittu etkä voi muokata sitä. Ota yhteyttä sivuston ylläpitäjään.
Page lock conflict Sivun lukitusristiriita.
Page locked Sivu lukittu
Page moved Sivu siirretty
Page name Sivun nimi
Page name can be max 60 characters long. Sivun nimi voi olla maksimissaan 60 merkkiä pitkä.
Page name: Sivun nimi:
Page rated by: Sivun arvioinut:
Page rating Sivun arviointi
Page ratings Sivun arvioinnit
Page ratings are not only a way to enable Users to vote on high/low quality content but also can be used to organize contests, competitions etc. Anyway - the feature has to be enabled first.
Page reports
Page revisions comparison Sivujen revisiovertailu
Page source Sivun lähdekoodi
Page source for revision no. Lähdekoodin revisio nro.
Page source too long (max. %d characters)
Page sources are identical. Sivujen lähdekoodit ovat identtiset.
Page structure is too complex to allow section editing Sivun rakenne on liian monimutkainen osittaiseen muokkaukseen.
Page tags Sivun avainsanat
Page templates Sivun sabluunat
Page title Sivun otsikko
Page title format: Sivun otsikon muoto:
Page title too long (max. %d characters)
Page with target name already exists
Page: Sivu:
Pages Sivut
Paid features will allow you to:
Parent Emosivu
Parent page Emosivu
Parent page %s does not exist Emosivua %s ei ole
Parent page & breadcrumbs navigation Emosivu & leivänmurunavigointi
Parent page has not been changed Emosivua ei muutettu
Parent page name Emosivun nimi
Parent page set to Emosivuksi asetettu
Parent page to set is not valid
Parent theme can not be found. Emoteemaa ei löytynyt.
Pass the exact URL to the location of the CSS file:
Password Salasana
Password is incorrect.
Password recovery
Passwords are limited to 64 characters: please try again with a slightly shorter password
Passwords too long
Paste the HTML code for custom label
Paste the HTML code for the placement
Paste the list of recipients in the format:<br/> Name &lt;email@example.com&gt;, Another Name &lt;email2@example.com&gt;<br/> The algorithm should also handle other formats - just try!<br/> Separate entries by a comma or new line.<br/> The adresses you enter here will be <strong>added</strong> to the list below when you click "process".
Pay with Bitcoin
Pay with a credit card
Pay with your credit card (Visa, MasterCard and most major cards) or your PayPal account. For every purchase we will issue a full invoice which you can use for accounting purposes.
PayPal account
PayPal payment from account:
PayPal secure payments
Payment amount:
Payment confirmation
Payment method
People Ihmiset
Per page discussion Sivukohtainen keskustelu
Per page discussions Sivukohtaiset keskustelut
Permanent Link Pysyvä linkki
Permission denied. Pääsy evätty.
Permission error Käyttöoikeusvirhe
Permissions Käyttöoikeudet
Petition confirmation
Pingbacks Pingbackit
Place your ad on a page using the following code:
Placement/label must be specified. Sijoituspaikka/otsikko täytyy antaa.
Please check and enter the correct card number Tarkista ja syötä oikea kortin numero.
Please check and enter the correct expiration month Tarkista ja syötä oikea umpeutumiskuukausi.
Please check and enter the correct expiration year Tarkista ja syötä oikea umpeutumisvuosi.
Please check your <strong>new</strong> email (%1) inbox now and click verification link. Tarkista <strong>uusi</strong> sähköpostisi (%1) ja klikkaa vahvistuslinkkiä.
Please check your email box Tarkista sähköpostisi
Please choose a different category Valitse toinen kategoria
Please choose language for your site Valitse sivustosi kieli
Please choose your preferred language Valitse oletuskieli.
Please confirm
Please confirm your signature as detailed below Vahvista allekirjoituksesi kuten alla selitetty
Please contact <a href="mailto:sales@wikidot.com">sales@wikidot.com</a> to have your account upgraded.
Please contact Wikidot.com, there is a problem with this form Ota yhteyttä Wikidot.comiin, tässä lomakkeessa on virhe
Please create a Wikidot account and/or sign in first Luo Wikidot -tili ja/tai kirjaudu ensin sisään
Please create an account and/or sign in first. Luo tili ja/tai kirjaudu ensin sisään.
Please delete these pages or transfer MA rights to another user. Poista nämä sivut tai siirrä pääylläpitäjäoikeudet toiselle käyttäjälle.
Please do not try to send more than 20 invitations in one go Älä lähetä yli kahtakymmentä kutsua kerralla
Please do not use links in the invitation message Älä laita linkkejä kutsuviestiin
Please do not use more than 400 characters for your signature (and even that is probably too much) Älä käytä yli 400 merkkiä allekirjoitukseesi (joka sekin on jo hieman liikaa)
Please do not use more than four lines of text (and stick to small fonts) Älä käytä yli neljää riviä tekstiä (ja käytä pienehköä kirjasinkokoa)
Please enter CVV2/CVC2. Syötä CVV2/CVC2
Please enter a different file name Anna toinen tiedoston nimi
Please enter a name for the petition campaign Anna nimi adressille
Please enter a new file name Anna uusi tiedoston nimi
Please enter a post body Kirjoita keskusteluviestin sisältö
Please enter a sensible number of additional sites Anna järkevä lisäsivustojen lukumäärä
Please enter a shorter address Anna lyhyempi osoite
Please enter a shorter cardholders name Anna lyhyempi kortinhaltijan nimi
Please enter a shorter city name Anna lyhyempi kaupungin nimi
Please enter a shorter file name Anna lyhyempi tiedoston nimi
Please enter a shorter first name Anna lyhyempi etunimi
Please enter a shorter last name Anna lyhyempi sukunimi
Please enter a shorter site name (max. 50 characters) Anna lyhyempi sivuston nimi (maksimissaan 50 merkkiä)
Please enter a shorter state name Anna lyhyempi läänin nimi
Please enter a shorter zip/postal code Anna lyhyempi postinumero
Please enter a valid European VAT number Anna oikea voimassaoleva ALV -numero
Please enter an identifier for this petition campaign Ana tunniste tälle adressille
Please enter label for a new custom location. Please use letters and numbers, without spaces.
Please enter the city where you live Anna kaupungin nimi jossa asut
Please enter the name of your company. Anna yrityksesi nimi.
Please enter this information Syötä tämä informaatio
Please enter your address Kirjoita osoitteesi
Please enter your billing information and choose the payment method. In the next step you will make the final confirmation of your order.
Please enter your first name Kirjoita etunimesi
Please enter your last name Kirjoita sukunimesi
Please enter your name Kirjoita nimesi
Please enter your zip/postal code Anna postinumerosi
Please fill this short form. It will help us collect information how Wikidot is used in education. Ole hyvä ja täytä tämä lyhyt kaavake. Se auttaa meitä seuraamaan, miten Wikidotia käytetään koulutuksessa.
Please input only 5 keys max. Anna maksimissaan viisi avainta
Please keep it short. Pidä kuvaus lyhyenä.
Please keep the campaign identifier to at most 20 characters Kampanjatunnisteen tulee olla maksimissaan 20 merkkiämerkissä
Please keep the campaign name to at most 50 characters Kampanjan nimen tulee olla maksimissaan 50 merkkiä
Please leave this checkbox blank
Please limit your name to at most 20 characters: shorter is better Rajaa nimesi pituus maksimissaan 20 merkkiin: lyhempi on parempi
Please make me a member of your site.
Please note that you can change your screen name <strong>only twice</strong>. It looks like you have changed yours <strong>%1</strong> time(s).
Please provide a different new name for the site Ole hyvä ja anna sivustollesi toinen nimi
Please provide a different new name for this page Anna toinen nimi tälle sivulle
Please provide a message Anna viesti
Please provide a new page that does not already exist Anna uusi sivu, jota ei ole vielä olemassa
Please provide a query of at least 3 characters Haun tulee olla vähintöän kolme merkkiä
Please provide a shorter description (max. 300 characters) Kirjoita lyhempi kuvaus (maksimissaan 300 merkkiä)
Please provide a shorter invitation message Kirjoita lyhyempi kutsuviesti
Please provide a shorter post title (max. 128 characters) Kirjoita lyhempi keskusteluviestin otsikko (maksimissaan 128 merkkiä)
Please provide a shorter thread description (max. 1000 characters) Kirjoita lyhempi ketjun kuvaus (maksimissaan 1000 merkkiä)
Please provide a shorter thread title (max. 128 characters) Kirjoita lyhempi ketjun otsikko (maksimissaan 128 merkkiä)
Please provide a text Anna teksti
Please provide a thread title Kirjoita ketjun otsikko
Please provide a valid email address Anna toimiva sähköpostiosoite
Please provide a valid email address - this one seems is to long. Anna toimiva sähköpostiosoite - tämä näyttäisi olevan liian pitkä.
Please provide a valid email address. Anna toimiva sähköpostiosoite.
Please provide a value for the title field Anna arvo otsikkokenttään
Please provide all required fields Täytä kaikki kentät
Please provide name of your organization. Anna organisaatiosi nimi.
Please provide the cardholders name Anna kortinhaltijan nimi
Please provide the complete URL of the image file Anna kuvatiedoston täydellinen internetosoite (URL)
Please provide the name you want to use Anna nimi, jota haluat käyttää
Please provide the new name for this page Anna uusi nimi tälle sivulle
Please provide the postal code or phone number below. Kirjoita posti- tai puhelinnumero alle.
Please provide the site title Kirjoita sivuston nimi
Please provide your name. Anna nimesi.
Please re-solve the equation Ratkaise laskutoimitus
Please read and agree to the Terms of Service. Lue ja hyväksy käyttöehdot.
Please repeat to prevent typos. Toista välttääksesi kirjoitusvirheet.
Please restrict your comments to 300 characters at most Rajaa kommenttiesi pituus maksimissaan 300 merkkiin
Please select Valitse
Please select a currency we support Valitse tuettu valuutta
Please select a new Master Administrator. Valits uuusi pääylläpitäjä
Please select an option Valitse vaihtoehto
Please select equation label:
Please select your country from the drop-down list Valitse maasi alasvetovalikosta
Please set a new password for account
Please sign in
Please specify a page and try again Määrittele sivu ja yritä uudelleen
Please specify an existing user and try again Määrittele olemassa oleva käyttäjä ja yritä uudelleen
Please start with the <em>http://</em> Aloita merkeillä <em>http://</em>
Please stick to letters, digits, and basic punctuation Pysyttele kirjaimissa, numeroissa ja perusvälimerkeissä
Please tell us what you will use your site for. Kerro meille mihin käytät sivustoa.
Please try a different name: that one is already taken Valitse toinen nimi: tämä on jo käytössä
Please type at least two characters!
Please upgrade my site now Päivitä sivustoni nyt
Please use <a href="mailto:priority-support@wikidot.com">priority-support@wikidot.com</a> to contact us when support is required.
Please use a different name: that one is already taken Valitse toinen nimi: tämä on jo käytössä
Please use a shorter name Valitse lyhyempi nimi
Please use an email address in a different domain.
Please use an identifier consisting of letters and/or digits Valitse tunniste joka koostuu kirjaimista ja/tai numeroista
Please use more letters or digits to make a readable name Käytä enemmän kirjaimia tai numeroita muodostaaksesi luettavan nimen
Please use only lowercase letters, digits, and single hyphens in the web address Käytä vain pieniä kirjaimia, numeroita ja tavuviivoja internetosoitteessa
Please use the site manager to activate the Forum, or ask your admin to help Käytä sivuston hallintaa aktivoidaksesi keskustelupalstan tai pyydä sivuston ylläpitäjää tekemään se
Position of the Ads: Mainosten sijoittelu:
Position: Sijoittelu:
Post Keskusteluviesti
Post and comments Viesti ja kommentit
Post content preview Keskusteluviestin sisällön esikatselu
Post is empty. Keskusteluviesti on tyhjä.
Post it Lähetä
Post preview Keskusteluviestin esikatselu
Post revisions Keskusteluviestin revisiot
Post title Keskusteluviestin otsikko
Posts Keskusteluviestit
Posts in forums of the site Keskusteluviestit sivuston keskustelupalstoilla
Posts in the discussion thread Keskusteluviestit viestiketjussa
Posts in the forum category Keskusteluviestit keskustelupalstakategoriassa
Posts structure - max nesting level:
Powered by Palvelun tarjoaa
Preferred language Oletuskieli
Prevent anonymous (guest) users from posting links Estä linkkien lisääminen anonyymeiltä käyttäjiltä (vierailijat)
Preview Esikatselu
Preview (first few words): Esikatselu (muutama ensimmäinen sana):
Preview generated
Preview mode error: please contact Wikidot.com for a better error message Esikatseluvirhe: jos haluat paremman virheilmoituksen, ota Wikidotiin yhteyttä
Preview not supported for data forms.
Preview: Esikatselu:
Price
Prices below are in
Prices shown inlude VAT.
Print Tulosta
Priority support
Privacy Tietosuoja
Privacy Policy Tietosuojakäytäntö
Private Yksityinen
Private IP addresses are used mainly in local networks and are not visible (not routeable) from public internet nodes.<br/> If you see an IP address from a private range here it means a user is using a www proxy for web browsing.<br/> You can not rely on a private IP address for unique computer identification. Yksityiset IP-osoitteet kuuluvat yleensä lähiverkkoihin eivätkä ole näkyvillä julkisesti internetissä.<br/> Jos näet IP-osoitteen yksityiseltä alueelta täällä, se tarkoittaa että käyttäjä käyttää välityspalvelinta nettiselaukseen.<br/> Et voi luottaa yksityiseen IP-osoitteeseen käyttäjän/tietokoneen identifioinnissa.
Private Wiki?
Private content
Private site options Yksityissivuston asetukset
Private — hidden, only members can access Yksityinen — piilotettu, pääsy vain jäsenillä
Privileges error. Käyttölupavirhe.
Pro
Pro Lite
Pro Plus
Pro account upgrade has expired for this site and the site is now locked. If you are the master administrator for this site, please <a href="https://www.wikidot.com/account/upgrade">renew your subscription</a> or delete your outstanding sites or stored files, so that your account fits in the free plan.
Pro accounts start at %1 49.90 per year, give it a try!
Pro sites cannot be upgraded to educational status. Pro -sivustoa ei voi päivittää opetussivustoksi.
Pro+ account is required to configure this feature. Tämän ominaisuuden konfigurointiin tarvitaan Pro+ -tili.
Pro+ features enabled (<a href="http://www.wikidot.com/plans" target="_blank">see the list</a>).
Problem parsing attribute "category". "Kategoria" -attribuutin jäsennyksessä ilmeni ongelma.
Problem saving the file: %s Ongelma talletettaessa tiedostoa: %s
Problem saving the page: %s Ongelma talletettaessa sivua: %s
Problem selecting destination page. Kohdesivun valinnassa ilmeni ongelma.
Proceed only if you are sure you want to delete your account.
Proceed to checkout »
Proceed to payment details
Proceed with account termination Jatka tilin poistoa
Process Käsittele
Processing exception. Error no. 344. Käsittelypoikkeus. Virhe nro. 344.
Processing exception. Error no. 345. Käsittelypoikkeus. Virhe nro. 345.
Processing… Käsittelee…
Product
Products purchased
Profile Profiili
Profile key
Profile page Profiilisivu
Profile pages are in this category: Profiilisivut ovat tässä kategoriassa:
Project-Id-Version: PACKAGE VERSION
Report-Msgid-Bugs-To:
POT-Creation-Date: 2024-05-24 10:21+0000
PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE
Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>
Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>
Language:
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
Content-Transfer-Encoding: 8bit
Prolong
Promote this site on other sites Mainosta tätä sivustoa muilla Wikidot-sivustoilla
Proxy server Välityspalvelin
Proxy server: <strong>%1</strong> Välityspalvelin: <strong>%1</strong>
Publicly display Näytä julkisesti
Purchase completed
Push notifications configuration.
Put [[module Join]] somewhere on your pages and select whether you’d like your users to apply for the membership or use a secret password. You can also send e-mail invitations or invite existing Wikidot users.
Put your profile key and wait for the data to collect. View the statistics at <a href="http://www.google.com/analytics">Google Analytics website</a>.
The Pro trial has been already used for this account. Pro -tilin kokeilu on jo käytetty tälle tunnukselle.
The page <em>%1</em> you want to access does not exist. Sivua <em>%1</em> jolle pyrit, ei ole.
The page <em>[[page_name]]</em> you want to access does not exist.
The page can be only edited with a form. Sivua voi muokata vain kaavakkeella.
The page can not be found or does not exist. Sivua ei löydy.
The page does not (yet) exist. Sivua ei (vielä) ole olemassa.
The page does not exist Sivua ei ole.
The page has been changed Sivua on muutettu
The page has been moved but… Sivu on siirretty, mutta…
The page history will show your edit with IP address: Sivun historiassa näkyy tekemäsi muutokset IP-osoitteella:
The page is being edited… Sivua muokataan…
The page is currently edited by another user in a way that it is not possible to safely recreate lock. <br/><br/> It is recommended that you cancel your edit session and wait until the lock is released. However if you are sure the imposed lock(s) can be safely deleted you can forcibly recreate your lock by deleting conflicting locks. Sivua muokkaa parhaillaan toinen käyttäjä siten, että lukitusta ei ole turvallista luoda uudelleen. <br/><br/> On suositeltavaa, että perut muokkausistuntosi ja odotat kunnes lukitus on vapautettu. Jos kuitenkin olet varma, että lukitus voidaan turvallisesti poistaa, voit luoda lukituksen uudelleen voimakeinoin poistamalla ristiriitaiset lukitukset.
The page is currently edited… Sivua muokataan parhaillaan…
The page is currently locked by another user. The details follow: Sivu on lukittu toisen käyttäjän toimesta. Tarkemmat tiedot:
The page name is not correct Sivun nimi on virheellinen
The page name is not correct: please fix it and try again Sivun nimi on virheellinen: korjaa ja yritä uudelleen
The page you want to create already exists Sivu, jota yrität luoda, on jo olemassa
The page you want to create is locked… Sivu, jota yrität luoda, on lukittu…
The page you want to delete has been already deleted. Sivu, jonka haluat poistaa, on jo poistettu.
The page you want to move the file to does not exist Sivua, jolle yrität siirtää tiedoston, ei ole
The page you were renaming ceased to exist or was already renamed by someone else Sivu, jota olit uudelleennimeämässä, lakkasi olemasta tai uudelleennimettiin jonkun toisen toimesta.
The password above is a hashed version of your login password. It can be used only for your feed access and not for login - so in principle it should be safe to use.
The password above is a hashed version of your login password. It can be used only for your feed access and not for login - so in principle it should be safe to use.
The password is invalid Salasana on virheellinen
The password is not valid. Salasana on virheellinen.
The photo can not be loaded. Valokuvaa ei voi ladata.
The post was edited by someone else: please reload the page and start again Keskusteluviestiä muokkasi toinen käyttäjä: lataa sivu ja aloita uudelleen
The post you want to delete has responses. If you delete the post you will also delete all responses to it. <strong>Usually it's better to edit the post than to delete it.</strong> Keskusteluviestillä, jota olet poistamassa, on vastauksia. Jos poistat viestin, poistat myös kaikki vastaukset. <strong>Useimmiten on järkevää muokata viestiä poistamisen sijaan.</strong>
The procedure has been initiated. Please check your mailbox!
page creator
page link sivun linkki
page link wizard sivulinkkiavustaja
page move/rename sivun siirto/uudelleennimeäminen
page name changes sivun nimimuutokset
page renamed/moved sivu uudelleennimetty/siirretty
page revision sivun revisio
pages and forum sivut ja keskustelupalsta
pages and forums sivut ja keskustelupalstat
pages only vain sivut
pagination;previous;page;of;next taitto;edellinen;sivu;/;seuraava
parent
password salasana
password: salasana:
per month
per year
perform this action suorita tämä toiminto
posted
posted at
posts keskusteluviestit
print
proceed
public julkinen

See how the translations evolved

Discuss translations from this page

Add a New Comment