Da

Translating to: da

Translation not started

Translation in progress

Currently editing

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z

Edit translation

"root" (default) page "rod"(standard)-side
301 redirects: 301 rettelser:
<li><strong>Read-only key</strong> allows applications to <em>access all the data you are allowed to</em>, but doesn't allow to modify any data.</li> <li><strong>Read-write key</strong> allows applications to <em>read and modify the site on your behalf</em> so make sure you share the API keys only with trust-worthy application.</li> <li><strong>Læs-kun-tasten</strong> giver ansøgninger <em>adgang til at se alt den data du må give</em>, men ikke at ændre i dataen.</li> <li><strong>Læs-skriv-tasten</strong> giver ansøgninger <em>adgang til at læse og ændre webstedet på dine vegne</em>, så vær sikker på du kun viser API-nøglerne til en tillidsværdig ansøgning.</li>
<li><strong>Regenerating a key deletes the old one and makes all applications using it unauthenticated.</strong></li> <li>If you are a developer interested in creating software that uses Wikidot remote API, visit our Developer Site at <a href="http://developer.wikidot.com">developer.wikidot.com</a></li>
RSS feed RSS-feed
Rate Vurder
Rate pages with stars and points
Rating Vurdering
Rating is not allowed on this page, please tell the site admins to enable it Vurdering er ikke aktiveret på denne side, tal venligst med dine webstedadminer for at aktivere.
Read Læs
Read more about karma and how to improve it. Læv mere om karma og hvordan man forbedrer det.
Read more about the Wikidot API at the <a href="http://developer.wikidot.com/">developer.wikidot.com</a> site.
Read the message Læs beskeden
Read-only
Read-write
Real name
Real name: Rigtigt navn:
Reason
Reason: Årsag:
Receive Wikidot Newsletter? Modtag Wikidotnyhedsbrev?
Receive private messages from: Modtag private beskeder fra:
Receiving invitations Modtage invitationer
Receiving messages Modtage beskeder
Recent activities Seneste aktiviteter
Recent changes Seneste ændringer
Recent contributions Seneste bidrag
Recent edits Seneste redigeringer
Recent entries from the <a href="http://www.wikidot.com/changelog">Changelog</a> Nylige poster fra <a href="http://www.wikidot.com/changelog">Ændringsloggen</a>
Recent page changes Seneste siderettelser
Recent page changes from site Seneste siderettelser fra siden
Recent post Seneste indlæg
Recent posts and comments Seneste indlæg og kommentarer
Recipient Modtager
Recipient's name "%s" is not valid. Modtagerens navn "%s" er ikke gyldigt
Recognized formats are: Anerkendte formater er:
Redirecting to
Refresh Opdater
Refresh status Opdater status
Registered at Wikidot.com Registreret på wikidot.com
Regular members
Related links Relaterede link
Related links: Relaterede link:
Relying on incumbents to produce your revolutions is not a good strategy…
Remove Flyt
Remove &amp; ban
Remove administrator?
Remove and ban user? Flyt og forbyd bruger?
Remove block Flyt blokering
Remove from admins
Remove from members
Remove from members &amp; ban
Remove invitation?
Remove lock(s) and proceed Flyt lås(e) og fortsæt
Remove moderator?
Remove pingbacks
Remove this toolbar Flyt værktøjslinje
Remove user? Flyt bruger
Removed from administrators Flyttet fra administratorer
Removed from moderators Flyttet fra moderatorer
Removed tags: %s. Flyttede tags: %s.
Rename Omdøb
Rename file Omdøb fil
Rename site Omdøb side
Rename the uploaded file if you want to
Rename/move
Rename/move page Omdøb/flyt side
Reply Svar
Reply: Svar:
Report a bug Raporter en fejl
Report a problem with Wikidot.com Raporter en fejl med Wikidot.com
Requested forum category does not exist. Forumkategorien findes ikke.
Requested post does not exist Indlægget findes ikke
Requested stats file does not exist. This might be a bug or stats are being regenerated right now.
Rerate! Omvurder!
Resend Send igen
Resend activation email
Resend invitation to Gensend invitation til
Reset my password Nulstil mit kodeord
Reset your forgotten password
Resign Sig op
Restore Gendan
Restore site: <em>%1</em> Gendan hjemmeside: <em>%1</em>
Resume this campaign Resumer denne kampagne
Revert to revision Ændr side tilbage til denne ændring
Revision Ændring
Revision no. Ingen ændring
Revision types Ændringstyper
Revisions per page Ændringer på sider
Role in this Site
Role: Rolle:
The <em>rename</em> action will change the "unix name" of the page, i.e. the address via which the page is accessed. <em>Omdøbningshandlingen</em> vil ændre det 'unikke navn' for siden, det vil sige linket.
The report has been sent Raporten er blevet sendt
The requested category belongs to a private site. Den ønskede kategori tilhører en privat hjemmeside.
The requested meta name is not supported. Det ønskede metanavn er ikke supportet.
The requested site does not exist. Det ønskede websted eksisterer ikke.
The result of screen name change may not be visible immediately. After you change your screen name you might want to <a href="javascript:;" onclick="%1" class="btn btn-primary btn-xs"><strong>sign out</strong></a> and sign in again.
rating vurdering
raw
raw text - escape parsing rå tekst - koder dur ikke
re-enter the same password
read læs
regenerate
registered
registered address: registreret adresse:
related to your Wikidot account: relateret til din Wikidotkonto:
remove flyt
remove from cart flyt fra kort
remove selected flyt valgt
remove this entry
rename omdøb
rename file attachment in this page Omdøb fil hæftet til denne side
rename files Omdøb filer
renamed/moved
repeat new password
replace existing file attachment in this page overskriv eksisterende fil vedhæftet til denne side
replace/move/delete files omflyt/flyt/slet filer
reset
resign sig op
rev. ændringsnummer
right højre
right with text wrapping (float) højre med tekstbrydning

See how the translations evolved

Discuss translations from this page

Add a New Comment