Da

Translating to: da

Translation not started

Translation in progress

Currently editing

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z

Edit translation

"%s" is not a valid domain name. "%s" er ikke et gyldigt domænenavn
"%s" is not in the "template:" category. "%s" er ikke i "skabelon:"-kategorien.
%1 seconds ago %1 sekunder siden
%s accepted the invitation and joined your site %s. "%s" accepterede invitationen og deltager i dit websted %s.
%s accepted your invitation %s accepterede din invitation
%s has applied for membership on %s, one of your sites. %s %s har ansøgt om medlemskab på %s, en af dine websteder. %s
%s invites you to join! %s inviterer dig til en hjemmeside!
%s invites you to join! (reminder) %s inviterer dig til en hjemmeside! (påmindelse)
%s joined your site %s using the secret password %s bruger din side %s med det hemmelige kodeord.
%s rejected your invitation %s afviste din invitation
%s resigned as administrator of your site %s. %s gik af som administrator for dit websted %s.
%s resigned as member of your site %s. %s afmeldte sit medlemskab i dit websted %s.
%s resigned as moderator of your site %s. %s gik af som moderator for dit websted %s.
+ Show more
+ show more details + vis flere detaljer
<em>%s</em> does not match any existing user name <em>%s</em> matcher ikke noget eksisterende brugernavn
<em>%s</em> is not a valid button type <em>%s</em> er ikke en gyldig knaptype
<li> <strong>Start a forum</strong><br/> The simplest way to add interactivity to your Site is to start a discussion forum. Click on <em>Forum &amp; discussion</em> &gt;&gt; <em>Settings</em> to learn more. <br/> There is also a nice <a href="http://community.wikidot.com/howto:forum-step-by-step" target="_blank">Step-by-step howto</a> you might want to read. </li>
<li> <a href="javascript:;" onclick="%1">Send email invitations</a> - does not matter if they already have an account at Wikidot.com or not, </li> <li> <a href="javascript:;" onclick="%2">Invite Wikidot.com users</a> by sending them an "internal" invitation, </li> <li> <a href="javascript:;" onclick="%1">Sende e-mailinvitationer</a> - det betyder ikke noget om de har en Wikidot.com-bruger eller ej, </li> <li> <a href="javascript:;" onclick="%2">Invitere Wikidot.com-brugere</a> ved at sende dem en "intern" invitation, </li>
<li>sign in using your password first,</li> <li>go to <em>My account</em> » <em>Settings</em> » <em>Connect with Facebook</em>.</li>
<strong>Site administrators</strong> and <strong>forum moderators</strong> are not mentioned in the table above because they automatically have all the rights within the site.
SSL configuration warning
SSL mode value not allowed. SSL-moden er ikke tilgængelig.
SSL only (recommended for private sites) Kun SSL (anbefales til private hjemmesider)
Save Gem
Save & Continue Gem & lav videre
Save 15% with Bitcoin
Save Changes Gem ændringer
Save Draft Gem udkast
Save Tags Gem tags
Save changes Gem ændringer
Save layout
Save nesting Gem indrykning
Save theme Gem tema
Screen name Skærmnavn
Search Søg
Search failed. Try again later. Søgning fejlede. Prøv igen senere.
Search is temporarily unavailable, we are working to bring it online!
Search this site Søg på denne hjemmeside
Secret password
Secure Access
Secure access
Secure access is not enabled for this Wiki. Sikkerhedsadgang er ikke aktiveret for denne wiki.
Secure access mode
Security
Security error. Sikkerhedsfejl.
See pages that link to and include this page. Se sider der linker til og/eller inkludere denne side.
See the <a href="#displaying-places">note below</a> about how to customize the Ads. Se <a href="#displaying-places">noten nedenunder</a> om hvordan du tilpasser annoncer.
See the <a href="http://www.wikidot.com/plans" target="_blank">plan comparison</a> for the detailed explanation of each plan.
See the page
Select
Select a file on your computer
Select a template Vælg en skabelon
Select file:
Select output: Vælg output:
Select the pages you want to automaticaly fix dependencies for. If successful - the fixed pages will contain links to the renamed page. If not - they will contain broken links. Vælg de sider, du vil have automatisk fixer afhængige links. Hvis det lykkes bliver linkene rettet. Hvis ikke vil siderne indeholde ødelagte links.
Sell links via Text-Link-Ads.com Sælg links via Text-Link-Ads.com
Send Send
Send decision
Send email invitations Send e-mail-invitationer
Send invitation Send invitation
Send invitations Send invitationer
Send me a copy of my own forum posts and comments <br/> so that I can have complete records of discussions.
Send me email instant notifications with new events. Send mig en e-mail med nyheder om begivenheder.
Send more invitations
Send reminder
Sent Sendt
Sent by Admins only
September September
Services purchased: Tjenester købt:
Set Indstil
Set <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Pingback" target="_pingback">pingbacks</a> for pages within the Wiki. The Site must be public (non-private) if you want pingbacks to work.
Set pingbacks for individual categories Indstil pingbacks for individuelle kategorier
Set pingbacks for the whole Wiki
Set up a license for your Wiki
Settings Indstillinger
Share on Vis på
Shopping cart Shoppingkort
Short description of changes Kort beskrivelse af ændringer
Short description: Kort beskrivelse
Short inquiry Kort undersøgelse
Shortcuts: Genveje:
Show Changes Vis ændringer
Show Comments Vis kommentarer
Show hidden Vis skjulte
Show more Vis mere
Show my "pro" status
Show my karma level
Show my profile page to… Vis min profilside til…
Show page changes Vis sideændringer
Show revision Vis ændring
Side-bar:
Sign in Log ind
Sign in as Wikidot user Log ind som en Wikidotbruger
Sign in to Log ind til
Sign me out if I change IP address Log mig ud, hvis jeg ændrer IP-adresse
Sign off Afmeld
Sign out Log ud
Sign up
Signatures Signaturer
Signing in… Logger ind…
Simply rate contents of this page. Vurder indholdet af denne side.
Site Hjemmeside
Site %s cannot be found. Hjemmesiden %s kunne ikke blive fundet.
Site %s does not allow cross-site includes.
Site %s is private and you cannot include pages from it. Hjemmesiden %s er privat og du kan ikke inkludere sider fra den.
Site Administrator Sideadministrator
Site Master Administrator Overadministrator
Site Moderator Sidemoderator
Site administrators Sideadministratorer
Site administrators can send individual invitations to other users to participate in a particular users community. If you want to be able to receive such invitations - check the checkbox. If not - uncheck it and the invitations will be blocked for you.
Site can not be found Siden kunne ikke blive fundet
Site deleted.
Site description: Sidebeskrivelse
Site member Sidemedlem
Site members Sidemedlemmer
Site moderators Sidemoderatorer
Site not found. Hjemmesiden blev ikke fundet.
Site title Sidetitel
Site title should not be longer than 200 characters. Sidens titel kan ikke være længere end 200 symboler.
Site tools Sideværktøjer
Site type Sidetype
Site updates will be posted to Twitter as user <strong>%1</strong>.<br/> For each new page created a Twitter status update will be posted after a few minutes of delay.
Site-wide placement
Sites Hjemmesider
Sites list for the tag Siders lister af tags
Sites you administer Sider du er admin for:
Sites you are a member of Sider du er medlem af:
Sites you moderate Sider du er moderater for:
Sites: Hjemmesider:
Size Størrelse
So what do you want to back up? Choose the components. Så hvad vil du back uppe? Vælg hvilke dele.
Some links you are trying to add are blacklisted.
Some of the pages in the requested category have non-numeric names. Override? Nogle af siderne i den ønskede kategori har ikke-numeriske navne. Overskriv?
Some private RSS feeds, e.g. these from non-public sites, require authentication. Your feed login is: <tt>%1</tt>, password: <tt>%2</tt>. Nogle private RSS-feeds, fx fra disse ikke-publicerede hjemmesider, kræver godkendelse. Dit feedlogin er: <tt>%1</tt>, kodeord: <tt>%2</tt>.
Some rules are not valid. Nothing has been saved yet. Nogle regler er ikke gyldige. Intet er blevet gemt endnu.
Somehow no pages have been found… På en eller anden måde blev ingen sider fundet…
Something does not work as expected? Find out what you can do. Noget virker ikke som forventet? Find ud af hvad du kan gøre.
Something like MLKBY4B7S7W92W5CR0ST, only letters and digits. Noget lignende MLKBY4B7S7W92W5CR0ST, kun bogstaver og numre.
Something like MLKBY4B7S7W92W5CR0ST, only letters and digits.<br/> You can find it your TLA's account -&gt; Publisher Program -&gt; Install ad code. Noget lignende MLKBY4B7S7W92W5CR0ST, kun bogstaver og numre.<br/> Du kan finde det på din TLA's konto -&gt; Publisherprogram -&gt; Installer annoncekode.
Something like MLKBY4B7S7W92W5CR0ST, only letters and digits.<br/> You can find it your TLA's account -&gt; Publisher Program -&gt; Install ad code. Noget lignende MLKBY4B7S7W92W5CR0ST, kun bogstaver og numre.<br/> Du kan finde det på din TLA's konto -&gt; Publisherprogram -&gt; Installer annoncekode.
Sorry, "%s" domain is not allowed. Undskyld, "%s"-domænet er ikke tilgængeligt.
Sorry, API access is now limited to Pro users. Undskyld, API-adgang er nu begrænset til Pro-brugere.
Sorry, at the moment max %d member limit apply for private Wikis. The Site would have to be upgraded to allow more members. Undskyld, lige nu kan max %d medlemmer deltage i private wikier. Denne hjemmeside skal opgraderes for at få flere medlemmer.
Sorry, at the moment max %d viewer limit apply. Undskyld, lige nu kan max %d seerere anvende.
Sorry, can not load files attached to the page in this mode. You should specify sources for each image. Undskyld, kan ikke loade filer vedhæftet til siden i denne mode. Du skal specificere kilder for hvert billede.
Sorry, format for gallery item:<pre>%s</pre> is not supported. Undskyld, format for gallerielement:<pre>%s</pre> er ikke supportet.
Sorry, local files without page name specified not allowed. Use [[file <em>pagename</em>/<em>filename</em>]] Undskyld, lokale filer uden sidenavn er ikke mulige. Brug [[file <em>sidenavn</em>/<em>filnavn</em>]]
Sorry, no activity in this range. Undskyld, ingen aktivitet i denne rang.
Sorry, no applications. Not a single soul wants to join this Site… ;-) Undskyld, ingen ansøgninger. Ingen ønsker at deltage i denne hjemmeside lige nu… ;-)
Sorry, no contacts. Undskyld, ingen kontakter.
Sorry, no images found. Undskyld, ingen billeder fundet.
Sorry, no notifications (yet). Undskyld, ingen nyheder (endnu).
Sorry, no results found for your query. Desværre blev der ikke fundet nogen sider der matchede din søgning.
Sorry, no revisions matching your criteria. Undskyld, ingen ændringer matchede dine kriterier.
Sorry, no user with such an email address. Undskyld, en bruger med den e-mail findes ikke.
Sorry, no users found. Undskyld, ingen brugere fundet.
Sorry, not allowed. Undskyld, ikke muligt.
Sorry, there are no templates available in this site. To create a template, simply create a new page named e.g. template:<em>new-template-name</em>.
Sorry, this option is available only to the Master Administrator this site - Undskyld, denne mulighed er kun muligt for sidens overadmin -
Sorry, this option is available only to the founder of this site - Undskyld, denne mulighed er kun muligt for den der lavede siden -
Sorry, this option is not available. Undskyld, denne indstilling er ikke tilgængelig.
Sorry, this web address is already used by another site. Beklager, men denne webadresse er allerede blevet brugt af et andet website.
Sorry, user <em>%s</em> could not be found. Undskyld, brugeren <em>%s</em> kunne ikke blive fundet.
Sorry, we couldn't find any images attached to this page.
Sorry, you are not allowed to view this feed. Undskyld, det er ikke muligt for dig at se denne feed.
Sorry, you are not the Master Admin of this Site. Undskyld, du er ikke Overadmin for dette websted.
Sorry, you can not %s. Only %s are allowed to do it. Undskyld, du kan ikke %s. Kun %s må gøre det.
Sorry, you have no permission to change these settings.
Sorry, you have no permissions to add ads on this site.
Sorry, you have no permissions to change URL of this site. Beklager, men du har ikke rettigheder til at ændre URL'et for denne hjemmeside.
Sorry, you have no permissions to change domain or redirects of this site.
Sorry, you have no permissions to clone this site.
Sorry, you have no permissions to configure this site. Undskyld, du har ingen tilladelse til at redigere dette websted.
Sorry, you have no permissions to delete this site. Beklager, men du har ikke rettigheder til at slette denne side.
Sorry, you have no permissions to restore this site. Undskyld, du har ingen tilladelse til at genskabe dette websted.
Source Kilde
Source change Kildeændring
Source info Kildeinformation
Source of the footer cannot be longer than 5000 characters. Koden for sidefoden må ikke være længere end 5000 tegn.
Source page sidekilde
Source type: Billedtype:
Space-separated list of tags. Adskild tagene med mellemrum.
Specify users that will be granted access to the Site <br/> without having to become Site Members.<br/> Type the user name and hit enter.
Stars
Start watching this category Start med at se denne kategori
Start watching this page Start med at se denne side
Start watching this site Start med at se denne hjemmeside
Start watching: <a href="javascript:;" onclick="%1">site %2</a> | <a href="javascript:;" onclick="%3">category %4</a> | <a href="javascript:;" onclick="%5">this page</a> Start med at se denne: <a href="javascript:;" onclick="%1">websted %2</a> | <a href="javascript:;" onclick="%3">kategori %4</a> | <a href="javascript:;" onclick="%5">denne side</a>
Start with <em>http://</em> or <em>ftp://</em> Start med <em>http://</em> eller <em>ftp://</em>
Started Startet
Started by Startet af
Started editing Redigeres
State / region / province: Stat / region / provins
State/Region Stat/Region
State/province Stat/provins
State/region/province State/region/provins
Statistics do not exist for the given period. Statistikker eksisterer ikke for den givne periode.
Statistics for this Site do not exist Der findes ikke statistiker for hjemmesiden
Status Status
Status: Status:
Step 1 of 3: Choose your upgrades Step 1 af 3: Vælg din opgradering
Step 1 of 3: Extend your pro account
Step 2 of 3: Checkout and payment details Step 2 af 3: Tjek betalingsoplysninger
Step 3 of 3: Confirmation Step 3 af 3: Bekræftelse
Stickness Klæbrighed
Sticky Knappenål (klistret til toppen)
Stop posting updates to Twitter Stop postning af opdateringer til Twitter
Stop watching category %1 Stop med at se kategorien %1
Stop watching site %1 Stop med at se hjemmesiden %1
Stop watching this page Stop med at se denne side
Storage
Storage left:
Storage: Opbevaring:
Street address:
Structure Struktur
Subject Emne
Subject: Emne:
Subscribers Abonnenter
Subscription expired — please renew
Subtitle should not be longer than 200 characters Overskrifter må ikke være længere end 200 symboler
Success! Succes!
Summary Resumé
Suspend this campaign
Suspended
Switch to our old uploader Gå til vores gamle uploader
The SimpleTodo module must have an id (e.g. id="list1"). SimpleTodo modulet skal have et id (fx id="list1").
The SimpleTodo module must have an id. SimpleTodo modulet skal have et id.
The signature you are confirming does not appear to exist Signaturen du bekræfter eksisterer ikke.
The site is locked - subscription purchase required Hjemmesiden er låst - abonnementkøb kræves
see template se skabelon
select all Vælg alt
select file
send reminder send opfrisker
show vis
show dependencies Vis sider der er afhængige af denne
show from all categories Vis fra alle kategorier
show page options to Vis sidemuligheder til
sign off afmeld
sign the petition
since siden
single pages enkelte sider
site administrator sideadministrator
site administrators and perhaps selected moderators administratorer og måske udvalgte moderatorer
site member sidemedlem
site tools webstedværktøjer
site wide
site-name Sidenavn
sites Sider
source kilde
source change kildeændring
source changes kilde ændres
start new discussion thread starte en ny diskussionstråd
start with <em>http://</em> or <em>ftp://</em> start med <em>http://</em> eller <em>ftp://</em>
strikethrough overstreg
subscript sænket tekst
superscript hævet tekst
suspended

See how the translations evolved

Discuss translations from this page

Add a New Comment