Fi

Translating to: fi

Translation not started

Translation in progress

Currently editing

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z

Edit translation

"%s" is not a valid domain name. "%s" ei ole voimassa oleva verkkotunnus.
"%s" is not in the "template:" category. "%s" ei ole "template:" -kategoriassa.
%1 seconds ago %1 sekuntia sitten
%s accepted the invitation and joined your site %s. %s hyväksyi lisäyspyyntösi ja liittyi sivulle %s
%s accepted your invitation %s hyväksyi lisäyspyyntösi
%s has applied for membership on %s, one of your sites. %s %s on hakenut jäsenyyttä sivustollesi %s. %s
%s invites you to join! %s pyysi sinua liittymään!
%s invites you to join! (reminder) %s pyysi sinua liittymään! (muistutus)
%s joined your site %s using the secret password %s liittyi sivuusi %s käyttämällä salasanaa
%s rejected your invitation %s hylkäsi kutsusi
%s resigned as administrator of your site %s. %s irtisanoutui sivustosi %s ylläpitäjistä.
%s resigned as member of your site %s. %s irtisanoutui sivustosi %s jäsenistä.
%s resigned as moderator of your site %s. %s irtisanoutui sivustosi %s moderaattoreista.
+ Show more + Näytä lisää
+ show more details + näytä lisää yksityiskohtia
<em>%s</em> does not match any existing user name <em>%s</em> ei vastaa yhdenkään käyttäjän nimeä
<em>%s</em> is not a valid button type <em>%s</em> ei ole kelvollinen painiketyyppi
<li> <strong>Start a forum</strong><br/> The simplest way to add interactivity to your Site is to start a discussion forum. Click on <em>Forum &amp; discussion</em> &gt;&gt; <em>Settings</em> to learn more. <br/> There is also a nice <a href="http://community.wikidot.com/howto:forum-step-by-step" target="_blank">Step-by-step howto</a> you might want to read. </li> <li> <strong>Perusta keskustelupalsta</strong><br/> Helpoin tapa lisätä vuorovaikutteisuutta sivustollesi on aloittaa keskustelupalsta. Klikkaa <em>Forum &amp; discussion</em> &gt;&gt; <em>Settings</em> lukeaksesi lisää. <br/> Käyttäjäyhteisöfoorumilta <a href="http://community.wikidot.com/howto:forum-step-by-step" target="_blank">Step-by-step howto</a> löytyy myös lisätietoja. </li>
<li> <a href="javascript:;" onclick="%1">Send email invitations</a> - does not matter if they already have an account at Wikidot.com or not, </li> <li> <a href="javascript:;" onclick="%2">Invite Wikidot.com users</a> by sending them an "internal" invitation, </li> <li> <a href="javascript:;" onclick="%1">Lähetä sähköpostikutsuja</a> - sillä ei ole väliä onko vastaanottajalla tiliä Wikidotissa vai ei, </li> <li> <a href="javascript:;" onclick="%2">Kutsu Wikidot.com -käyttäjiä</a> lähettämällä heille "sisäinen" kutsu, </li>
<li>sign in using your password first,</li> <li>go to <em>My account</em> » <em>Settings</em> » <em>Connect with Facebook</em>.</li> <li>kirjautumaan ensin sisään,</li> <li>valitsemaan <em>Tili</em> » <em>Asetukset</em> » <em>Kirjaudu Facebookin kautta</em>.</li>
<strong>Site administrators</strong> and <strong>forum moderators</strong> are not mentioned in the table above because they automatically have all the rights within the site. <strong>Sivuston ylläpitäjiä</strong> ja <strong>keskustelupalstan moderaattoreita</strong> ei ole mainittu tässä taulukossa, koska heillä on automaattisesti täydet oikeudet sivustolla.
SSL configuration warning
SSL mode value not allowed. SSL arvo ei sallittu.
SSL only (recommended for private sites) Vain SSL (suositellaan suljetuille sivustoille)
Save Tallenna
Save & Continue Tallenna ja jatka
Save 15% with Bitcoin Säästä 15% kun maksat Bitcoinilla!
Save Changes Tallenna muutokset
Save Draft Tallenna vedos
Save Tags Tallenna avainsanat
Save changes Tallenna muutokset
Save layout Tallenna sivupohja
Save nesting Tallenna nesting
Save theme Tallenna teema
Screen name Näkyvä nimi
Search Etsi
Search failed. Try again later. Haku epäonnistui. Yritä myöhemmin uudelleen.
Search is temporarily unavailable, we are working to bring it online!
Search this site Etsi tältä sivustolta
Secret password Salainen salasana
Secure Access Turvapääsy
Secure access Turvapääsy
Secure access is not enabled for this Wiki. Salattu yhteys ei aktivoituna tälle sivustolle.
Secure access mode Turva-moodi
Security Turvallisuus
Security error. Turvallisuusvirhe.
See pages that link to and include this page. Katso sivut, jotka sisältävät tämän sivun tai linkittävät siihen.
See the <a href="#displaying-places">note below</a> about how to customize the Ads.
See the <a href="http://www.wikidot.com/plans" target="_blank">plan comparison</a> for the detailed explanation of each plan.
See the page Esikatselu
Select Valitse
Select a file on your computer Valitse tiedosto tietokoneeltasi
Select a template Valitse sabluuna
Select file: Valitse tiedosto:
Select output: Valitse ulostulo:
Select the pages you want to automaticaly fix dependencies for. If successful - the fixed pages will contain links to the renamed page. If not - they will contain broken links. Valitse sivut, joiden riippuvuudet haluat korjata automaattisesti - korjatut sivut sisältävät linkin uudelleennimettyyn sivuun. Jos et, kyseiset sivut sisältävät toimimattomia linkkejä.
Sell links via Text-Link-Ads.com
Send Lähetä
Send decision Lähetä päätös
Send email invitations Lähetä sähköpostikutsut
Send invitation Lähetä kutsu
Send invitations Lähetä kutsut
Send me a copy of my own forum posts and comments <br/> so that I can have complete records of discussions.
Send me email instant notifications with new events.
Send more invitations
Send reminder Lähetä muistutus
Sent Lähetetyt
Sent by Admins only
September syyskuu
Services purchased: Ostetut palvelut:
Set Aseta
Set <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Pingback" target="_pingback">pingbacks</a> for pages within the Wiki. The Site must be public (non-private) if you want pingbacks to work.
Set pingbacks for individual categories
Set pingbacks for the whole Wiki
Set up a license for your Wiki Aseta lisenssi sivustollesi
Settings Asetukset
Share on Jaa
Shopping cart Ostoskärry:
Short description of changes Lyhyt yhteenveto muutoksista
Short description: Lyhyt kuvaus:
Short inquiry Lyhyt tiedustelu
Shortcuts: Kuvakkeet
Show Changes Näytä muutokset
Show Comments Näytä kommentit
Show hidden Näytä piilotettu
Show more Näytä lisää
Show my "pro" status Näytä "pro" -statukseni
Show my karma level Näytä karmatasoni
Show my profile page to… Näytä profiilisivuni seuraaville…
Show page changes Näytä sivun muutokset
Show revision Näytä versio
Side-bar: Sivupalkki
Sign in Kirjaudu sisään
Sign in as Wikidot user Kirjaudu sisään Wikidot -käyttäjänä
Sign in to Kirjaudu sisään kohteeseen
Sign me out if I change IP address Kirjaa minut ulos, jos IP -osoitteeni vaihtuu
Sign off Kirjaudu ulos
Sign out Kirjaudu ulos
Sign up Rekisteröidy
Signatures Allekirjoitukset
Signing in… Kirjaudutaan sisään…
Simply rate contents of this page. Arvostele tämän sivun sisältö.
Site Sivusto
Site %s cannot be found. Sivua %s ei löydetty.
Site %s does not allow cross-site includes. Sivusto %s ei salli sivustojenvälisiä sisällytyksiä.
Site %s is private and you cannot include pages from it. Sivusto %s on yksityinen, joten et voi sisällyttää siltä sivuja.
Site Administrator Sivuston ylläpitäjä
Site Master Administrator Sivuston pääylläpitäjä
Site Moderator Sivuston moderaattori
Site administrators Sivuston ylläpitäjät
Site administrators can send individual invitations to other users to participate in a particular users community. If you want to be able to receive such invitations - check the checkbox. If not - uncheck it and the invitations will be blocked for you.
Site can not be found Sivustoa ei löydy
Site deleted. Sivu poistettu.
Site description: Sivuston kuvaus:
Site member Sivuston jäsen
Site members Sivuston jäsenet
Site moderators Sivuston moderaattorit
Site not found. Sivua ei löydy.
Site title Sivuston nimi
Site title should not be longer than 200 characters. Sivuston otsikko ei saa ylittää 200 merkkiä.
Site tools Työkalut
Site type Sivuston tyyppi
Site updates will be posted to Twitter as user <strong>%1</strong>.<br/> For each new page created a Twitter status update will be posted after a few minutes of delay. Sivuston Twitter-päivitykset tehdään käyttäjänä <strong>%1</strong>.<br/> Aina kun uusi sivu luodaan, tehdään Twitter -päivitys muutaman minuutin viiveellä.
Site-wide placement
Sites Sivustot
Sites list for the tag Sivustolista avainsanalla
Sites you administer Omat sivustosi
Sites you are a member of Sivustot, joilla olet jäsenenä
Sites you moderate Sivustot, joidenka moderaattori olet
Sites: Sivustot:
Size Koko
So what do you want to back up? Choose the components. Mitä haluat palauttaa? Valitse osat.
Some links you are trying to add are blacklisted.
Some of the pages in the requested category have non-numeric names. Override? Joillakin pyydetyn kategorian sivuilla on ei-numeeriset nimet. Ohita?
Some private RSS feeds, e.g. these from non-public sites, require authentication. Your feed login is: <tt>%1</tt>, password: <tt>%2</tt>.
Some rules are not valid. Nothing has been saved yet. Jotkut säännöt ovat virheellisiä. Mitään ei ole vielä tallennettu.
Somehow no pages have been found… Jostain syystä sivuja ei löytynyt…
Something does not work as expected? Find out what you can do. Jokin ei toimi odotetusti? Katso mitä voit tehdä.
Something like MLKBY4B7S7W92W5CR0ST, only letters and digits. Esim. MLKBY4B7S7W92W5CR0ST, eli vain kirjaimia ja numeroita.
Something like MLKBY4B7S7W92W5CR0ST, only letters and digits.<br/> You can find it your TLA's account -&gt; Publisher Program -&gt; Install ad code.
Something like MLKBY4B7S7W92W5CR0ST, only letters and digits.<br/> You can find it your TLA's account -&gt; Publisher Program -&gt; Install ad code.
Sorry, "%s" domain is not allowed. Verkkotunnus "%s" ei ole sallittu.
Sorry, API access is now limited to Pro users. API-pääsy on rajoitettu vain Pro-käyttäjille.
Sorry, at the moment max %d member limit apply for private Wikis. The Site would have to be upgraded to allow more members. Tällä hetkellä %d on yksityissivustojen maksimi jäsenmäärä. Päivitys mahdollistaa lisäjäsenet.
Sorry, at the moment max %d viewer limit apply. Tällä hetkellä on voimassa %d katsojarajoitus.
Sorry, can not load files attached to the page in this mode. You should specify sources for each image.
Sorry, format for gallery item:<pre>%s</pre> is not supported.
Sorry, local files without page name specified not allowed. Use [[file <em>pagename</em>/<em>filename</em>]]
Sorry, no activity in this range. Ei toimintaa tällä alueella.
Sorry, no applications. Not a single soul wants to join this Site… ;-) Ei hakemuksia.
Sorry, no contacts. Ei yhteystietoja.
Sorry, no images found. Kuvia ei löytynyt.
Sorry, no notifications (yet). Ei ilmoituksia (vielä).
Sorry, no results found for your query. Ei tuloksia kyselyysi.
Sorry, no revisions matching your criteria. Yksikään revisio ei vastaa kriteereitä.
Sorry, no user with such an email address. Ei käyttäjää kyseisellä sähköpostiosoitteella.
Sorry, no users found. Käyttäjiä ei löytynyt.
Sorry, not allowed. Ei sallittu.
Sorry, there are no templates available in this site. To create a template, simply create a new page named e.g. template:<em>new-template-name</em>.
Sorry, this option is available only to the Master Administrator this site -
Sorry, this option is available only to the founder of this site -
Sorry, this option is not available.
Sorry, this web address is already used by another site. Tämä osoite on jo toisen sivuston käytössä.
Sorry, user <em>%s</em> could not be found. Käytäjää <em>%s</em> ei löytynyt.
Sorry, we couldn't find any images attached to this page.
Sorry, you are not allowed to view this feed. Sinulla ei ole valtuuksia seurata tätä syötettä.
Sorry, you are not the Master Admin of this Site. Et ole tämän sivuston pääylläpitäjä.
Sorry, you can not %s. Only %s are allowed to do it. Et voi %s. Vain %s ovat valtuutettuja tekemään sen.
Sorry, you have no permission to change these settings.
Sorry, you have no permissions to add ads on this site.
Sorry, you have no permissions to change URL of this site. Sinulla ei ole valtuuksia vaihtaa tämän sivuston URL:ia.
Sorry, you have no permissions to change domain or redirects of this site.
Sorry, you have no permissions to clone this site.
Sorry, you have no permissions to configure this site. Sinulla ei ole valtuuksia muokata sivuston asetuksia.
Sorry, you have no permissions to delete this site. Sinulla ei ole valtuuksia poistaa tätä sivustoa.
Sorry, you have no permissions to restore this site. Sinulla ei ole valtuuksia palauttaa tätä sivustoa.
Source Lähdekoodi
Source change Lähdekoodin muutos
Source info Lähdekoodin tiedot
Source of the footer cannot be longer than 5000 characters. Alatunnisteen lähdekoodi ei voi olla pidempi kuin 5000 merkkiä.
Source page Lähdekoodisivu
Source type: Lähdetyyppi:
Space-separated list of tags. Välilyönneillä erotetut avainsanat.
Specify users that will be granted access to the Site <br/> without having to become Site Members.<br/> Type the user name and hit enter.
Stars
Start watching this category
Start watching this page
Start watching this site
Start watching: <a href="javascript:;" onclick="%1">site %2</a> | <a href="javascript:;" onclick="%3">category %4</a> | <a href="javascript:;" onclick="%5">this page</a> Seuraa: <a href="javascript:;" onclick="%1">sivustoa %2</a> | <a href="javascript:;" onclick="%3">kategoriaa %4</a> | <a href="javascript:;" onclick="%5">tätä sivua</a>
Start with <em>http://</em> or <em>ftp://</em> Aloita merkeillä <em>http://</em> tai <em>ftp://</em>
Started Aloitettu
Started by Aloittanut
Started editing Muokkaus aloitettiin
State / region / province:
State/Region Lääni
State/province Lääni
State/region/province Lääni
Statistics do not exist for the given period. Statistiikkaa ei ole tuolle ajanjaksolle.
Statistics for this Site do not exist Statistiikkaa tälle sivustolle ei (vielä) löydy
Status Tila
Status: Tila:
Step 1 of 3: Choose your upgrades
Step 1 of 3: Extend your pro account
Step 2 of 3: Checkout and payment details
Step 3 of 3: Confirmation
Stickness Pysyvyys
Sticky Pysyvä
Stop posting updates to Twitter Lopeta päivitysten lähettäminen Twitteriin
Stop watching category %1 Lopeta kategorian %1 seuraaminen
Stop watching site %1 Lopeta sivuston %1 seuraaminen
Stop watching this page Lopeta tämän sivun seuraaminen
Storage Tila
Storage left: Tilaa jäljellä:
Storage: Levytila:
Street address: Katuosoite:
Structure Rakenne
Subject Aihe
Subject: Aihe:
Subscribers Tilaajat
Subscription expired — please renew
Subtitle should not be longer than 200 characters Alaotsikko ei saa olla 200 merkkiä pidempi
Success! Onnistui!
Summary Yhteenveto
Suspend this campaign Pysäytä tämä kampanja
Suspended Pysäytetty
Switch to our old uploader Siirry vanhaan lataukseen
The SimpleTodo module must have an id (e.g. id="list1"). SimpleTodo -modulilla tulee olla tunnus (esim. id="lista1").
The SimpleTodo module must have an id. SimpleTodo -modulilla tulee olla tunnus.
The signature you are confirming does not appear to exist Allekirjoitus, jota olet vahvistamassa, ei ole
The site is locked - subscription purchase required Sivusto on lukittu - tilausmaksu vaaditaan
see template näytä sivupohja
select all valitse kaikki
select file valitse tiedosto
send reminder lähetä muistutus
show näytä
show dependencies näytä riippuvuudet
show from all categories näytä kaikista kategorioista
show page options to näytä sivun valinnat
sign off eroa
sign the petition allekirjoita adressi
since alkaen
single pages yksittäiset sivut
site administrator sivuston ylläpitäjä
site administrators and perhaps selected moderators sivuston ylläpitäjät ja ehkä valitut moderaattorit
site member sivuston jäsen
site tools sivuston työkalut
site wide sivustonlaajuinen
site-name sivuston nimi
sites sivustot
source lähdekoodi
source change lähdekoodimuutos
source changes lähdekoodimuutokset
start new discussion thread aloita uusi keskusteluketju
start with <em>http://</em> or <em>ftp://</em> aloita merkeillä <em>http://</em> tai <em>ftp://</em>
strikethrough yliviivaus
subscript alaindeksi
superscript yläindeksi
suspended pysäytetty

See how the translations evolved

Discuss translations from this page

Add a New Comment