Af

Translating to: af

Translation not started

Translation in progress

Currently editing

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z

Edit translation

<li> visit <strong><a href="%1" target="_blank">TLA calculator</a></strong> to estimate how much you could earn <li> <li> learn more about Text Link Ads and their <a href="%2" target="_blank">Publisher Program</a> </li> <li> <a href="%3" target="_blank">create a publisher account</a> and submit your Wiki </li> <li> when your Wiki is accepted, enable TLA below and configure settings. </li> <li> start earning money! this is it! </li> <li> besoek <strong> <a href="%1" target="_blank"> OLA rekenaar </a> </strong> om te skat hoeveel jy kan verdien <li> <li> leer meer oor Text Link Ads en hulle <a href="%2" target="_blank"> Publisher Program </a> </li> <li> <a href="%3" target="_blank"> die skep van 'n ​​uitgewer rekening </a> en stuur jou wiki </li> <li> wanneer jou wiki is aanvaar, in staat stel om OLA hieronder en instellings te konfigureer. </li> <li> begin om geld te verdien! Dit is dit! </li>
The verification codes does not match: please start again Die verifikasie kode kom nie ooreen: Begin asseblief weer
VAT BTW
VAT is excluded from prices for business customers. BTW is uitgesluit van pryse vir korporatiewe kliënte.
Valid email must be provided. Geldige e-pos moet voorsien word.
Value Added Tax is applied to all individual customers from European Union. European companies that provide valid EU VAT id will not be charged VAT. <br/> If you live outside European Union VAT does not apply to you. Belasting op toegevoegde waarde (BTW) is van toepassing op alle individuele kliënte van die Europese Unie. Europese maatskappye wat geldige EU BTW ID Verskaf sal nie aangeslaan word BTW nie. <br/> As jy buite die Europese Unie leef, is BTW nie van toepassing op jou nie.
Value is not numeric Waarde is nie numeriese nie
Value is not valid Waarde is ongeldig
Value is too large Waarde is te groot
Value is too long Waarde is lank
Value is too short Waarde is kort
Value is too small Waarde is klein
Verify my new email Verifieer my nuwe e-pos adres
View all Kyk na al
View all activities Sien alle aktiwiteite
View and manage file attachments for this page. Sien en bestuur lêer aanhangsels vir hierdie bladsy.
View invitation sien uitnodiging
View page revision Sien bladsy hersiening
sien bladsy hersiening
View source of the revision Bekyk bronteks van die hersiening
View wiki source for this page without editing. Sien wiki bronkode vir hierdie bladsy sonder redigering.
View/set parent page (used for creating breadcrumbs and structured layout). Sien/Stel ouer bladsy (wat gebruik word vir die skep van broodkrummels en gestruktureerde uitleg).
Visibility and privacy Sigbaarheid en privaatheid
Visible Sigbaar
Visit <a href="http://themes.wikidot.com" target="_blank">themes.wikidot.com</a> for the central repository of user-submitted themes. Spring na <a href="http://themes.wikidot.com" target="_blank"> themes.wikidot.com </a> vir die sentrale bewaarplek van gebruiker-ingehandigde temas.
valid geldig
very high baie hiig
view besigtig
view source besigtig bronkode
view this page besigtig hierdie bladsy
violates Wikidot.com <a href="http://www.wikidot.com/legal:terms-of-service" target="_blank">Terms of Service</a>, posts objectionable content, may offend by his/her actions etc., you can flag him/her as abusive. <br/><br/> No user will be automatically blocked, banned nor removed but the responsible authorities will be notified about the user and (if necessary) take some action. <br/><br/> Click below to toggle the flag. oortree/skend Wikidot.com <a href="http://www.wikidot.com/legal:terms-of-service" target="_blank"> Diens-Voorwaardes </a>, pos van aanstootlike inhoud, mag aanstoot gee deur sy/haar optrede ens, kan/sal jy hom/haar met met die "beledigende vlag". <br/> <br/> Geen gebruiker word outomaties geblokkeer, verban of verwyder word nie, maar die verantwoordelike owerhede sal in kennis gestel word oor die gebruiker en (indien nodig) 'n aksie neem. <br/> <br/> Kliek hier om die vlag te wissel.

See how the translations evolved

Discuss translations from this page

Add a New Comment