Cs

Translating to: cs

Translation not started

Translation in progress

Currently editing

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z

Edit translation

<li> visit <strong><a href="%1" target="_blank">TLA calculator</a></strong> to estimate how much you could earn <li> <li> learn more about Text Link Ads and their <a href="%2" target="_blank">Publisher Program</a> </li> <li> <a href="%3" target="_blank">create a publisher account</a> and submit your Wiki </li> <li> when your Wiki is accepted, enable TLA below and configure settings. </li> <li> start earning money! this is it! </li>
The verification codes does not match: please start again Ověřovací kódy se neshodují: prosím zopakujte
VAT DPH
VAT is excluded from prices for business customers.
Valid email must be provided. Je nutné poskytnou platnou emailovou adresu.
Value Added Tax is applied to all individual customers from European Union. European companies that provide valid EU VAT id will not be charged VAT. <br/> If you live outside European Union VAT does not apply to you. Daň Přidané Hodnoty je účtována všem zákazníkům z Evropské Unie. Evropské firmy které vystaví platné EU DPH ID nebudou účtovány DPH.<br/> Pokud žijete mimo Evropskou Unii DPH se na vás nevztahuje.
Value is not numeric Hodnota není číslo
Value is not valid Hodnota není platná
Value is too large Hodnota je příliš vysoká
Value is too long Hodnota je příliš dlouhá
Value is too short Hodnota je příliš krátká
Value is too small Hodnota je příliš malá
Verify my new email Ověřit můj nový email
View all Zobrazit vše
View all activities Zobrazit všechny aktivity
View and manage file attachments for this page. Zobraz a uprav připnuté soubory k této stránce.
View invitation Zobrazit pozvánku
View page revision Zobrazit revize stránky
View source of the revision Zobrazit zdrojový kód revize
View wiki source for this page without editing. Zobrazení (wiki) zdrojového kódu stránky bez možnosti editace.
View/set parent page (used for creating breadcrumbs and structured layout). Náled/nastavení nadřazené stránky (využito při vytváření cest a struktury stránky).
Visibility and privacy Viditelnost a soukromí
Visible Viditelné
Visit <a href="http://themes.wikidot.com" target="_blank">themes.wikidot.com</a> for the central repository of user-submitted themes.
valid platné
very high velmi vysoká
view zobrazit
view source zobrazit zdroj
view this page zobrazit tuto stránku
violates Wikidot.com <a href="http://www.wikidot.com/legal:terms-of-service" target="_blank">Terms of Service</a>, posts objectionable content, may offend by his/her actions etc., you can flag him/her as abusive. <br/><br/> No user will be automatically blocked, banned nor removed but the responsible authorities will be notified about the user and (if necessary) take some action. <br/><br/> Click below to toggle the flag.

See how the translations evolved

Discuss translations from this page

Add a New Comment