Fi

Translating to: fi

Translation not started

Translation in progress

Currently editing

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z

Edit translation

<li> visit <strong><a href="%1" target="_blank">TLA calculator</a></strong> to estimate how much you could earn <li> <li> learn more about Text Link Ads and their <a href="%2" target="_blank">Publisher Program</a> </li> <li> <a href="%3" target="_blank">create a publisher account</a> and submit your Wiki </li> <li> when your Wiki is accepted, enable TLA below and configure settings. </li> <li> start earning money! this is it! </li>
The verification codes does not match: please start again Tarkistuskoodi ei täsmää: aloita alusta
VAT
VAT is excluded from prices for business customers.
Valid email must be provided. Anna oikea sähköpostiosoite.
Value Added Tax is applied to all individual customers from European Union. European companies that provide valid EU VAT id will not be charged VAT. <br/> If you live outside European Union VAT does not apply to you.
Value is not numeric Arvo ei ole numeerinen
Value is not valid Arvo on virheellinen
Value is too large Arvo on liian suuri
Value is too long Arvo on liian pitkä
Value is too short Arvo on liian lyhyt
Value is too small Arvo on liian pieni
Verify my new email
View all
View all activities
View and manage file attachments for this page. Tarkastele ja hallinnoi tämän sivun tiedostoliitteitä.
View invitation Katso kutsu
View page revision
View source of the revision
View wiki source for this page without editing. Tarkastele tämän sivun lähdekoodia muokkaamatta sitä.
View/set parent page (used for creating breadcrumbs and structured layout). Määritä emosivu (käytetään leivänmurunavigaation ja sivuston rakenteen ylläpitoon).
Visibility and privacy Näkyvyys ja yksityisyys
Visible
Visit <a href="http://themes.wikidot.com" target="_blank">themes.wikidot.com</a> for the central repository of user-submitted themes.
valid
very high erittäin korkea
view
view source
view this page katso tätä sivua
violates Wikidot.com <a href="http://www.wikidot.com/legal:terms-of-service" target="_blank">Terms of Service</a>, posts objectionable content, may offend by his/her actions etc., you can flag him/her as abusive. <br/><br/> No user will be automatically blocked, banned nor removed but the responsible authorities will be notified about the user and (if necessary) take some action. <br/><br/> Click below to toggle the flag. rikkoo Wikidot.comin <a href="http://www.wikidot.com/legal:terms-of-service" target="_blank">käyttöehtoja</a>, loukkaa tekemisillään, (kirjoittelee loukkaavaa sisältöä jne.), voit merkitä hänet vihamieliseksi. <br/><br/> Käyttäjää ei automaattisesti estetä tai poisteta, mutta vastaaville henkilöille tiedotetaan käyttäjästä ja (jos tarpeellista) he suorittavat tarpeelliset toimenpiteet. <br/><br/> Klikkaa alta muuttaaksesi merkinnän.

See how the translations evolved

Discuss translations from this page

Add a New Comment